Oficiálne telefónne číslo Al Anon: 0950 465 952

Vitajte na webovej stránke Al-Anon na Slovensku!

Ak váš život ovplyvnilo nadmerné pitie alkoholu blízkeho človeka, potom toto je miesto, kde môžete nájsť pomoc, nádej a užitočné informácie. Tiež tu nájdete prepojenia na iné webové stránky a dozviete sa, ako sa s nami môžete skontaktovať.

Preambula

  • Rodinné skupiny Al-Anon sú spoločenstvom príbuzných a priateľov alkoholikov, ktorí sa navzájom delia o svoje skúsenosti, silu a nádej, aby riešili svoje spoločné problémy. Sme presvedčení, že alkoholizmus je choroba, ktorá postihuje celú rodinu, aže zmena postojov môže pomáhať v uzdravovaní.
  • Skupiny Al-Anon nie sú spojené so žiadnou sektou, náboženským spoločenstvom, politickým zoskupením, organizáciou, ani inštitúciou. Nezapájajú sa do žiadnych sporov a nezaujímajú k nim stanovisko. Nemajú žiadne povinné poplatky, svoju činnosť vykonávajú len z dobrovoľných príspevkov svojich členov.
  • Al-Anon má jediný cieľ: pomáhať rodinám alkoholikov. Napĺňame ho uplatňovaním Dvanástich krokov, prijímaním a podporovaním rodín alkoholikov a vyjadrovaním pochopenia a povzbudenia alkoholikovi.

Ako funguje Al-Anon

  • V skupinách Al-Anon sa stretávajú ženy a muži, ktorých životy sú alebo v minulosti boli ovplyvnené pitím manžela, manželky, otca, matky, dieťaťa, príbuzného alebo priateľa.
  • Skupiny Al-Anon nie sú terapeutické skupiny a nevedú ich odborníci.
  • Ide o svojpomocné skupiny, kde všetkých spája jeden spoločný problém – niekto z našich blízkych pije.
  • Na stretnutiach sa zachováva anonymita a chráni sa totožnosť všetkých členov Al-Anon, AA.
  • To, čo sa na stretnutí rozpráva zostáva medzi štyrmi stenami danej miestnosti a v priestoroch našej mysle.
  • Na stretnutie môže prísť každý, kto cíti, že jeho život bol poznačený pitím blízkej osoby.