História Al-Anon

V roku 1935 vzniklo v Spojených štátoch spoločenstvo Anonymných alkoholikov. Tým, že sa alkoholici spoločne stretávali a vzájomne si pomáhali, zistili, že sa môžu zo svojho alkoholizmu zotaviť. Po čase sa muži a ženy, ktorí boli s alkoholikmi zosobášení alebo mali rodičov, deti, či súrodencov, ktorí boli alkoholikmi dozvedeli, že alkoholizmus ovplyvnil aj ich. Kým alkoholik bol posadnutý pitím, členovia jeho rodiny sa stali posadnutí tým, ako môžu jeho pitie zastaviť alebo ho kontrolovať. Ich vlastné životy boli ovládané účinkami alkoholizmu blízkej osoby.

Rodinní príslušníci si začali uvedomovať, že bez ohľadu na to, či ich blízky s pitím prestane alebo v ňom bude pokračovať aj naďalej, ak sa chcú z účinkov alkoholizmu zotaviť oni sami, musia zmeniť svoje myslenie, činy a postoje. Uvedomili si, že ten istý Dvanásťkrokový program, aký používajú skupiny Anonymných alkoholikov, je užitočný aj pre nich.

Keď sa Anonymní alkoholici(AA) stali fungujúcou organizáciou, skupiny rodinných príslušníkov alkoholikov začali takisto narastať. Ľudia sa začali o tieto skupiny viac zaujímať a často písali do ústredia Anonymných alkoholikov v New Yorku, aby od nich získali pomoc. No keďže Anonymní alkoholici vznikli výhradne preto, aby pomáhali alkoholikom, museli si nájsť iný spôsob pomoci. Skupiny Al-Anon začali zakladať a organizovať manželky prvých zakladateľov Anonymných alkoholikov. V roku 1948 vznikol špeciálny výbor, ktorý mal reagovať na požiadavky rodinných príslušníkov a ich rozptýlené skupiny spojil ako zjednotené spoločenstvo pod názvom „Al-Anon – Rodinné skupiny“.

Keď počet skupín narastal a hnutie sa šírilo aj do iných krajín, bolo zrejmé, že je potrebné vytvoriť neziskovú organizáciu, ktorá by prevzala starostlivosť o všetky aktivity súvisiace s týmito skupinami. Do roku 1954 vznikla približne každé tri dni jedna nová skupina a do tohto obdobia sa datuje aj vznik oficiálnej organizácie Rodinné skupiny Al-Anon.

V roku 1957 istý chlapec v tínejdžerskom veku, ktorého rodičia boli členmi Anonymných alkoholikov a skupiny Al-Anon, vytvoril prvú skupinu pre deti v tínejdžerskom veku. Táto skupina začala používať názov Alateen. Dnes tieto skupiny existujú po celom svete a majú aj svoju literatúru. Zakladajú sa pri skupinách Al-Anon a sú ich neoddeliteľnou súčasťou.

V súčasnosti sídli medzinárodné ústredie Rodinných skupín Al-Anon vo Virgínia Beach v štáte Virgínia/ USA.

Al-Anon na Slovensku

Prvá skupina Al-Anon na Slovensku vznikla v Bratislave v roku 1995. V priebehu minulých rokov bolo založených niekoľko nových skupín a v súčasnosti sa každý týždeň konajú stretnutia v niekoľkých mestách – pozri uvedený zoznam stretnutí . V decembri 2009 vzniklo Združenie pre služby Al-Anon v Slovenskej republike, s kanceláriou v Poprade. Ak máš nejakú otázku, kontaktuj nás. Kontakt: [email protected]