Čo je Al-Anon a Alateen

Cieľom programu Al-Anon nie je zastaviť alkoholikove pitie, ale pomôcť tým, ktorí boli pitím blízkej osoby zasiahnutí – rodinným príslušníkom. Ako členovia Al-Anon vieme, že alkoholizmus je rodinná choroba a že nielen alkoholik sa musí liečiť a zmeniť, ale aj my sami sa potrebujeme uzdraviť od deformovaných postojov, myšlienok a činov, ktoré sme si osvojili počas dlhodobého spolunažívania s alkoholikom. V Al-Anone kladieme dôraz nie na alkoholika, ale na vlastné uzdravenie. V skupinách rovnako zasiahnutých ľudí sa učíme, že sme bezmocní nad alkoholom a stratili sme kontrolu nad vlastným životom. Učíme sa, kde leží naša zodpovednosť, objavujeme osobné charakterové chyby, vlastnú hodnotu a rastieme duchovne.

Srdcom programu Al-Anon je „12 Krokov“ k uzdraveniu, ktoré sú prevzaté od Anonymných alkoholikov (AA), pričom ich obsah je pretransformovaný na problémy rodinných príslušníkov. Program Al-Anon stojí na tom, že si na stretnutiach nedávame rady, ale sa navzájom delíme o svoje skúsenosti. Hovoríme o vlastných problémoch, nie o problémoch iných ani o problémoch alkoholikov. Rozprávame o tom, čo prežívame, alebo sme prežili, čím prechádzame a ako to riešime v súvislosti s pitím alkoholu blízkej osoby. Týmto zdieľaním sa dávame silu a nádej ostatným, ktorí majú podobné problémy a na základe skúsenosti iných si môžu uvedomiť, že v tom nie sú sami a že keď podobný problém zvládli iní, zvládnu ho aj oni.

Al-Anon je duchovný program, ktorý je zlučiteľný s každou náboženskou vierou, alebo so žiadnou.