Bola som bezmocná nad životom môjho syna – aj nad jeho smrťou

Priznanie bezmocnosti nad pitím môjho syna mi prinieslo vnímanie pokoja, ktoré som predtým nepoznala. Veľmi veľa svojho času a energie som venovala „zachraňovaniu“ môjho syna. Usilovne som vťahovala rodinu, priateľov, členov cirkvi a každého, kto ma počúval, do mojej osobnej drámy dúfajúc, že niekto ho zachráni alebo mi dá odpoveď, ako ho zachrániť. Vzťah s mojím synom sa zhoršoval do intenzívneho mocenského zápasu naplneného hlasnými, hnevlivými, nepriateľskými slovami a činmi. Vedela som, že ak ten zápas prehrám, prehráme aj ja, aj syn. Neuvedomovala som si, že už sme dávno prehrali.

Na svojom prvom stretnutí som pociťovala nádej. Nerozumela som veľmi tomu, čo sa tam hovorilo. Všetko sa mi to zdalo akoby hovorili cudzím jazykom. Požičala som si čítanie na každý deň, nosila ho pri sebe, čítala počas dňa otvárajúc myseľ novému spôsobu myslenia. Nezvládateľnosť môjho života nebola otázna – otázne bolo, čo s tým robiť. Konečne som sa dostala na podobnú cestu s druhými ľuďmi, ktorí mali program a tento program fungoval.

Keď som dospela k prijatiu mojej neschopnosti nad alkoholom, takisto som dospela k prijatiu toho, že môj syn bol „chorý“, nie „zlý“. Môj syn pocítil ten rozdiel okamžite. Keďže som sa ho už viac nepokúšala „zachrániť“ či „napraviť“, začal sa so mnou rozprávať. Nasledujúcich sedem rokov sme viedli rôzne komunikácie, keď sa boril so svojimi závislosťami.

Často ma obviňoval a hneval sa na mňa, no keď som to nebrala osobne, upokojil sa. Keď bol opitý alebo nadrogovaný, bol dosť zhovorčivý a dokázal so mnou otvorene hovoriť. Kúsok po kúsku začal dôverovať tomu, že ho mám rada a niekoľkokrát mi dokonca povedal, že ma má rád.

Keď minulý rok vo veku 26 rokov zomrel na predávkovanie, mojím záchranným lanom boli Kroky a program. Bolo to záchranné lano, ktoré mi dala moja Vyššia sila, aby som dokázala prejsť bezmocnosťou nad svojím žiaľom a mala odvahu prijímať „Deň po dni“. Mojimi neustálymi spoločníkmi sú vyrovnanosť a vďačnosť. Pretože prijímam svoju bezmocnosť, môj život je zvládateľný – dokonca aj počas týchto bolestivých dní.

Preložené a zverejnené so súhlasom časopisu Forum, Al-Anon Family Group Hdqts., Inc., Virginia Beach, VA, december 2013, str. 3