Dotazník: Vyrastali ste v rodine

VYRASTALI STE V RODINE, KDE BOL PROBLÉM S ALKOHOLOM?

Potom je Al-Anon pre Vás to pravé!

Al-Anon je určený rodinám, príbuzným a priateľom, ktorých životy ovplyvnilo pitie iného človeka. Ak má alebo mal niekto vám blízky – člen rodiny, priateľ, spolupracovník alebo sused -, problém s alkoholom, nasledujúce otázky vám môžu pomôcť rozhodnúť sa, či je Al-Anon niečo, čo potrebujete.

 1. Snažíte sa neustále o pochvalu alebo prejav uznania?
 2. Máte problém vidieť, čo ste v živote dosiahli?
 3. Bojíte sa kritiky?
 4. Beriete si na seba príliš veľa vecí?
 5. Zápasíte s nutkavým správaním?
 6. Cítite potrebu doťahovať veci do dokonalosti?
 7. Nedokážete sa uvoľniť, keď život ide hladko, lebo neustále očakávate problémy?
 8. Cítite sa viac vo svojej koži, keď prechádzate nejakou krízou?
 9. Pretrváva u vás ešte stále pocit zodpovednosti za iných, aký ste mali vo vzťahu k vám blízkemu alkoholikovi?
 10. Dokážete sa starať o druhých, no je pre vás ťažké venovať sa sebe?
 11. Izolujete sa od iných ľudí?
 12. Máte strach z ľudí v pozícii autority alebo z nahnevaných ľudí?
 13. Máte pocit že jednotlivci, ako aj spoločnosť ako taká vás využívajú?
 14. Máte problém nadviazať a udržať dôverný vzťah?
 15. Zamieňate si ľútosť s láskou tak, ako to bolo vo vzťahu k vám blízkemu alkoholikovi?
 16. Priťahujete alebo vyhľadávate ľudí, ktorí sa zvyknú správať pudovo a/alebo hrubo?
 17. Lipnete na vzťahoch, lebo sa bojíte byť sám (sama)?
 18. Stáva sa, že často nedôverujete svojim pocitom ani pocitom iných?
 19. Je pre vás ťažké určiť a vyjadriť vaše pocity?
 20. Myslíte si, že vás mohol ovplyvniť alkoholizmus iného človeka?

Alkoholizmus je choroba celých rodín. Tí z nás, ktorí sme od malička vyrastali s touto chorobou, môžu mať problémy, s ktorými nám môže pomôcť program Al-Anon. Ak ste odpovedali kladne aspoň na jednu z uvedených otázok, Al-Anon vám môže pomôcť.