Hádanka

Čo znamená “uplatňovať program”?

V Al-Anon používame známy výrok: “uplatňovať program”. Znamená to presne to, čo sa tam hovorí; z programu máme úžitok do takej miery, do akej ho vo svojom živote uplatňujeme.

Čo to teda znamená uplatňovať program? Znamená to verne navštevovať stretnutia Al-Anon, každý deň si čítať literatúru Al-Anon a do svojho každodenného života aplikovať to, čo sme sa naučili. A čo je veľmi dôležité, znamená to, že sa s ostatnými budeme deliť s tým, čo sa učíme a čo používame a že budeme s otvorenou mysľou prijímať to, o čo sa s nami delia oni.

Na stretnutia Al-Anon nechodíme preto, aby sme sa zabávali alebo aby nás šokovali hororové historky, ale preto, aby sme do hĺbky diskutovali o ideách Al-Anon, aby sme uvažovali o tom, čo počujeme a konštruktívne a jasne hovorili tak, aby sme mohli pomôcť iným.

Pripomienka na dnešný deň

Svoju dôveru som vložila do Al-Anon. Nebudem čakať od iných, že za mňa urobia moju prácu, pretože som “príliš zaneprázdnená” alebo “príliš unavená”, aby som si prečítala to, čo mám, aby som chodila na stretnutia a bola v neustálom spojení s ostatnými členmi Al-Anon. Al-Anon môže pre mňa urobiť veľa, ale aj ja musím priložiť ruku k dielu.

(Citát z knihy Deň po dni, str. 45)