Humor

Naučiť sa smiať

Keď som prišla do Al-Anon, uplynulo už veľmi veľa času odvtedy, čo som sa naposledy smiala. Alkoholizmus zničil v mojom živote veľmi veľa a takmer zničil aj mňa. Zabudla som, ako som sa cítila, keď som sa smiala, pretože som všetko brala veľmi vážne. Po niekoľkých mesiacoch v programe som sa prvýkrát prichytila pri tom, že sa smejem. Keď som si uvedomila, že som to naozaj ja, vydesilo ma to.

Keď moja liečba napredovala, naučila som sa nebrať samú seba tak vážne. Dokonca som sa začala učiť, ako sa smiať na svojich chybách, perfekcionizme a manieroch a začala som sa uzdravovať vo svojom vnútri.

Raz sme s kamarátkou išli na poštu kúpiť známky. Vhodila som mince do automatu na známky a začala čítať pokyny. “Ak chceš známky, stlač tlačidlo teraz”. Po uplynutí nejakej doby sa ma kamarátka opýtala, na čo čakám. Pozrela som sa na ňu a povedala: “Neviem, kde je tlačidlo teraz”. Obidve sme sa pozreli na automat a potom sme vybuchli od smiechu.

Dnes už moje myslenie nie je také doslovné a čierno-biele. Naučila som sa, že v Al-Anon nie sú pravidlá, ale princípy. Naučila som sa, že ľahký dotyk pri začiatku rozhovoru veľmi pomôže.

Cherie E., California