Informácie pre nováčikov

Členovia Al-Anonu a Alateenu chápu, aké to je prísť na stretnutie po prvýkrát. Možno máte otázky, na ktoré by ste radi dostali odpoveď, a tak by sme sa s vami chceli podeliť s niekoľkými odpoveďami na najčastejšie kladené otázky ohľadom skupiny a toho, ako prebiehajú stretnutia.

Kto sú členovia týchto skupín a prečo sem chodia?

Členmi sú ľudia zo všetkých skupín spoločnosti: manželky, manželia, partneri, sestry, bratia, deti a partneri alkoholikov. Bez ohľadu na to, aký je alebo bol náš vzťah s alkoholikom, zväzuje nás rovnaké puto: prežívame, že naše životy boli hlboko ovplyvnené pitím inej osoby. Stretávame sa, aby sme sa delili so svojimi skúsenosťami, silou a nádejou.

Ako mi to pomôže?

Pravdepodobne tu budete počuť niečo o situácii, ktorá sa veľmi podobá tej vašej. Ak tu nestretnete nikoho s rovnakými životnými okolnosťami aj tak sa pravdepodobne budete môcť stotožniť so spôsobom, ako väčšina z nás prežíva účinky alkoholizmu v našich životoch. Všetci sme jedno-tlivci usilujúci sa o to, aby sme sa stali lepšími ľuďmi, každý svojím vlastným spôsobom. Tento spôsob nie je pre každého z nás ten istý, no pre každého, kto má problém s alkoholizmom blízkych ľudí, existuje pomoc.

Musím niečo povedať?

Ak budete chcieť niečo povedať, môžete. Ak sa radšej rozhodnete len sedieť a počúvať, je to v poriadku. Snažíme sa počúvať bez predpojatosti. Hovoríme: „Zoberte si z toho, čo potrebujete a ostatné nechajte tu.“

Budú ľudia hovoriť o tom, že som bol na stretnutí?

Anonymita je duchovným základom nášho programu. Vďaka nej tu členovia skupiny nachádzajú bezpečné miesto, kde sa môžu podeliť, s čím chcú. Používame krstné mená a začiatočné písmeno priezviska. Nerozprávame o ľuďoch, ktorých tu stretneme ani neopakujeme, čo sme na týchto stretnutiach počuli. Chránime anonymitu všetkých členov Al-Anonu/Alateenu a členov AA.

Ide o náboženský spolok?

Al-Anon/Alateen je duchovné spoločenstvo, nie náboženské. Sú tu vítaní členovia akéhokoľvek vierovyznania aj ľudia bez vyznania a dbáme na to, aby sme sa vyhýbali diskusiám o konkrétnych náboženských vyznaniach. Program je založený na duchovnom princípe, že sa môžeme spoliehať na Silu, ktorá je väčšia než sme my sami a ktorá nám pomôže riešiť naše problémy a dosiahnuť pokoj mysle. Túto silu si môžeme slobodne defi-novať na základe vlastného chápania a vlastným spôsobom.

Má Al-Anon/Alateen vyškolených psychologických poradcov alebo terapeutov?

Al-Anon ponúka liečebný program založený na vzájomnej podpore neprofesionálov.

Môže Al-Anon/Alateen odporučiť liečebné strediská?

Keďže nie sme profesionáli, neodporúčame iné zdroje pomoci. Rady, ako zvládať vlastné situácie, získavajú naši členovia prostredníctvom toho, že sa tu delíme o osobné skúsenosti.

Kto túto skupinu vedie?

Robíme to vlastne všetci. Volíme si zástupcov skupiny, ktorí svoju funkciu zastávajú kratšie časové obdobie, obyčajne ide o tri mesiace až rok. Súčasťou nášho liečebného programu je to, že sa členovia Al-Anonu dobrovoľne podujmú slúžiť skupine formou vedenia stretnutí, prípravy miestnosti, vystavovania literatúry, ako aj napĺňa-ním iných potrieb skupiny. Skúsení členovia vedú stretnutia inštitučnej skupiny a stretnutia pre nováčikov.

Existujú aj ďalšie podobné skupiny?

Naša skupina je len jedna z mnohých tisícok skupín Al-Anon a Alateen vo viac ako 80 krajinách vo svete. Sme spojení prostredníctvom kancelárie World Service Office (WSO) so sídlom vo Virginia Beach, USA, ktorá pôsobí ako zúčtovacie stredisko nových myšlienok a služieb. V Spojených štátoch a Kanade patrí každá skupina do okrsku a oblasti, v rámci ktorej sa stretáva. Predstavitelia skupín sa stretávajú, aby si zvolili delegáta na výročnú Konferenciu svetových služieb (World Service Conference).

Koľko to bude stáť?

Za členstvo v skupinách Al-Anon a Alateen nie sú nijaké poplatky. Väčšina skupín dáva na svojich stretnutiach kolovať košík, do ktorého dávame dobrovoľné príspevky podľa našich možností. Peniaze používame na úhradu prenájmu za miesto, kde sa stretávame, na zabezpečenie literatúry Al-Anonu schválenej Konferenciou, na zakúpenie občerstvenia a na podporu miestnych a svetových služobných stredísk.

Čo mám urobiť teraz?

Členovia Al-Anonu a Alateenu zistili, že im pomáha:

  • Zaobstarať si zoznam stretnutí.
  • Chodiť na stretnutia.
  • Rozprávať sa s ľuďmi pred a po stretnutiach.
  • Vymeniť si s nimi telefónne čísla.
  • Po nejakom čase môžete požiadať niektorého z členov, ktorí sa stretnutí zúčastňujú už dlho, aby sa stal vaším patrónom – zvláštnym priateľom, s ktorým sa môžete naďalej deliť o osobné pocity.
  • Čítať naše knihy, brožúrky, časopis Prameň a informačné listy.

Ak máte aj iné otázky, nebojte sa ich položiť. Ponúkame vám naše priateľstvo a porozumenie. Prosíme, príďte zas.

Modlitba vyrovnanosti

Bože, daj mi vyrovnanosť,
aby som prijal to, čo zmeniť nemôžem,
odvahu, aby som zmenil to, čo zmeniť môžem
a múdrosť, aby som vedel odlíšiť jedno od druhého.

Rozjímanie o jednotlivých myšlienkach z Modlitby vyrovnanosti nám môže pomôcť vidieť situácie v jasnejšom svetle.

Al-Anon je spoločenstvom príbuzných a priateľov alkoholikov, ktorí sa navzájom delia o svoje skúse-nosti, silu a nádej, aby mohli riešiť svoj spoločný problém a pomáhať iným uzdraviť sa z alkoholizmu. Veríme, že alkoholizmus je choroba, ktorá postihuje celú rodinu a že zmena postojov môže alkoholikovi pomôcť v liečbe.

Al-Anon nie je spojené so žiadnou sektou, náboženstvom, alebo akoukoľvek inštitúciou. Al-Anon sa nezúčastňuje verejných diskusií a nezaujíma stanovisko k žiadnym problémom mimo spoločenstva. Al-Anon nemá žiadne povinné poplatky, svoju činnosť vykonáva len z dobrovoľných príspevkov svojich členov.

Al-Anon má jediný cieľ: pomôcť rodinám alkoholikov. Napĺňame ho prostredníctvom uplatňovania Dvanás­tich krokov, prijímania a potešovania rodín alkoho-likov, ako aj tým, že poskytujeme porozumenie a povzbudenie alkoholikovi.

Preambula odporúčaná k Dvanástim krokom

Slovenská verzia vydaná so súhlasom
AL-ANON FAMILY GROUP HEADQUARTERS, INC.
1600 Corporate Landing Parkway
Virginia Beach, VA 23454-5617
Telefón: +1 757 563 1600  Fax: +1 757 563 1655
al-anon.org

Al-Anon/Alateen získava podporu z dobrovoľných príspevkov členov a z predaja literatúry schválenej Konferenciou.

Len pre vnútornú potrebu Al-Anon

© ÚSTREDIE RODINNÝCH SKUPÍN AL-ANON, a.s., 1980, 1992

Schválené Svetovou konferenciou
Rodinných skupín Al-Anon