K šťastiu nepotrebujem dcérinu triezvosť

Tento rok som sa veľmi tešila na opätovné stretnutie so svojou dcérou po období 10-ročného mlčania. V nedeľu počas jej návštevy som prechádzala testom, keď začala piť jedno pivo za druhým. Pomyslela som si: „Pane Bože, toto nie je dobré.“ Potom som takmer okamžite preladila svoje myšlienky, keď som svoju Vyššiu silu požiadala o pomoc. Pôvodnú myšlienku som nahradila nasledovnou: „Nie si tu kvôli dcérinej triezvosti. Si tu preto, aby si s ňou opäť nadviazala kontakt.“ Upokojila som sa a dokázala som ju mať rada takú, aká je. Bol to zázrak. Bez Al-Anonu by som to nedokázala.

Moja dcéra bola vo svojej závislosti aktívna asi 30 rokov, keď s tým začala už ako mladá tínedžerka. Kvôli svojej posadnutosti ňou som si myslela, že som naozaj prišla o svoje dieťa. Asi pred rokom som jej napísala a povedala, že mi je úprimne ľúto všetkých tých hádok, ktoré sme medzi sebou viedli. Tiež som jej povedala, že keď bola tínedžerka, bola som presvedčená, že mojou úlohou ako matky je „zachrániť ju pred sebou“. Teraz viem, že zachrániť sa bola jej práca.

Tiež som začala meniť svoj pohľad na to, ako by mala vyzerať jej mama. Prvý raz som ju vnímala ako Božie dieťa a ako samostatnú osobu, ktorú vedie jej Vyššia sila. Zakaždým, keď som sa kvôli nej začala trápiť, povedala som: „Je Jeho dieťa a má svoju Vyššiu silu.“ Vzdala som sa myšlienky, že ak mám byť šťastná, potrebujem k tomu jej triezvosť.

Čím viac som robila Kroky, tým viac som rozumela tomu, aké je pre mňa dôležité vzdať sa svojej premáhajúcej viny, hanby, hnevu a sklamania. Jasne som videla, že ak to urobím, ukáže to môjmu dieťaťu, že aj ona sa môže vzdať svojej viny a hanby.

Kým som sa držala všetkých tých pocitov, práve tieto pocity definovali náš vzťah. Čím viac sa toho vzdávam, tým zdravšie je moje myslenie a tým láskavejší máme vzťah. Stala som sa skutočnou priateľkou a dôverníčkou svojej dcéry.

Moja dcéra je stále aktívna alkoholička, no prvý raz vo svojom živote naozaj túži byť triezva. Teraz, keď sa telefonicky rozprávame, vždy ju dokážem povzbudiť bez všetkých tých bývalých nerealistických očakávaní, ktoré som kedysi mala. Vďaka daru mojich stretnutí a zdieľaniu v úplnom bezpečí teraz môžem tento dar odovzdávať svojej dcére.

Uvedomujeme si, že tieto zmeny sú výsledkom práce na mojom programe. Predtým, než som chodila do Al-Anonu, rozhodovala som sa na základe strachu, viny a hnevu. Dnes to robím pokojne a so zdravým optimizmom.

Dnes žijem šťastný, naplnený život a naďalej napredujem prostredníctvom Dvanástich krokov. Bez ohľadu na to, čo sa stane, budeme s dcérou v poriadku. Viem, že mám milujúcu dvanásťkrokovú rodinu, ktorá tu bude pre mňa bez ohľadu na to, čo sa stane.

Preložené a zverejnené so súhlasom časopisu Forum, Al-Anon Family Group Hdqts., Inc., Virginia Beach, VA, október 2013, str. 24-25