Každý je vítaný!

Zdá sa mi, že keď ľudia prídu na Al-Anon prvý raz, veľa z nich si nie je istých, či tu patria. Viem, že ja som si myslela, že tu nepatrím, pretože som už roky nežila s alkoholikom. Vyrastala som v rodinnej chorobe alkoholizmu, neskôr som sa vydala za alkoholika a potom sa s ním rozviedla. Dnes som nesmierne vďačná mojej prvej sponzorke, ktorá mi pomohla pochopiť, že dospelé deti alkoholikov sú v Al-Anone vítané.

Mnohí duálni členovia si nie sú istí, že sú tu vítaní. Som z toho smutná, lebo Al-Anon je pre kohokoľvek, kto je ovplyvnený pitím niekoho iného a to zahŕňa aj alkoholikov. Myslím si, že pre alkoholikov si to vyžaduje veľa odvahy, aby vstúpili do miestností Al-Anon. Zvlášť si myslím, že si to vyžaduje veľa odvahy pre dlhodobých členov AA, aby prišli do Al-Anonu, kde si nie sú istí, či budú vítaní a začínajú ako nováčikovia v odlišnom programe. To si vyžaduje úžasnú dávku pokory a otvorenosti k zmene.

Je to práve vďaka duálnym členom, ktorí prišli a zdieľali svoju cestu v Al-Anone, že som dokázala prekonať strach, ktorý ma zvieral v blízkosti alkoholikov. To, že poznám triezvych zotavujúcich sa duálnych členov, je pre mňa dar. Vážim si, keď sa duálni členovia počas strenutia Al-Anonu vyhnú odhaleniu toho, že sú tiež v AA, pretože je dôležité udržiavať pozornosť nasmerovanú na Al-Anon tak, aby bol míting bezpečný aj pre nováčikov. Niektorí noví členovia majú z alkoholikov strach , pretože ten, s ktorým žijú, je agresívny a ešte nemali možnosť zistiť, že nie každý alkoholik je taký a že triezvi alkoholici sú iní ako tí, ktorí pijú.

Niektorí z mojich obľúbených ľudí prišli do spoločenstva Al-Anon kvôli užívaniu drog ich blízkeho a nie sú si istí, či tu patria. Prieskum členstva Al-Anonu z roku 2012 ukázal, že 34 percent členov Al-Anonu prišlo prvý raz na stretnutie kvôli priateľovi či príbuznému, ktorý mal problém s drogami. Prieskum takisto ukázal, že 88 percent týchto členov si postupne uvedomilo, že zneužívanie alkoholu bolo takisto súčasťou celkového problému.

Ak nebudeme vítať ľudí a neumožníme im nájsť si svoju vlastnú cestu, unikne im dar zotavovania a my prídeme o možnosť spoznať úžasných ľudí.

To, čo na programe Al-Anon milujem je skutočnosť, že je tu každý vítaný a že v Al-Anone neexistuje nijaká polícia. Všetci sú pozvaní, aby si našli svoju cestu svojím vlastným tempom. Od všetkých nás sa žiada, aby sme uplatňovali poslušnosť nevynutiteľnému, čo je krásne načrtnuté v publikácii Cesty k zotavovaniu, Štvrtá tradícia. Práve tu vidím nádherný spôsob, ako bol náš program ustanovený tak, aby nám umožnil flexibilitu napĺňať potreby členov a zároveň udržiavať náš jedinečný zámer, čo je pomáhať ľuďom zotavovať sa z účinkov choroby alkoholizmu.

Raz za čas zájdem na stretnutie, kde ľudia čítajú slová Krokov a Tradícií odlišne než sú napísané. Typicky sa to objavuje pri slovách „Boh“ a „On“. To, k čomu som vtedy pozývaná, je mať toleranciu s ľuďmi, ktorí s tým zápasia a pripomínať si, že všetci sú vítaní a to zahŕňa aj ľudí, ktorí zápasia s našimi Odkazmi. Ak by sa to dialo pravidelne, môžem viesť stretnutie na tému Tradície a nájsť si čítanie, ktoré sa k tomu vzťahuje alebo si nájsť iné stretnutie, kde sa praktizujú Tradície a kde sa Kroky a Tradície čítajú tak, ako sú napísané.

Som nesmierne vďačná Al-Anonu za všetko uzdravovanie a rast, ktoré tu zažívam a za bohatý duchovný život, ktorý sa mi dostáva ako výsledok práce na programe. Ako sa zotavujem, dokážem smerovať svoju energiu smerom k tomu, aby som sa aj ja odovzdávala programu, ktorý mi dal tak veľa. Cítim hlbokú túžbu robiť svoj podiel v tom, aby Al-Anon prežil aj pre budúce generácie, aby sa aj oni mohli zotavovať.

V mojej rodine choroba už ovplyvňuje nasledujúcu generáciu a ak nájdu cestu do Al-Anonu, chcem, aby tam našli otvorené dvere. Vítanie nových členov, umožnenie im, aby si našli svoju vlastnú cestu a sami sa rozhodli, či tam patria, robenie môjho podielu na zachovávaní princípov spoločenstva študovaním a uplatňovaním Tradícií a Konceptov okrem Krokov je jedným zo spôsobov, ako môžem programu vracať späť niečo z toho, čo som dostala.

Anonym

Preložené a zverejnené so súhlasom časopisu Forum, Al-Anon Family Group Hdqts., Inc., Virginia Beach, VA, marec 2013, str. 26-28