Má tvoj blízky problém s pitím?

Nie si sám. Na celom svete existujú milióny problémových pijanov a každý z nich ovplyvňuje príbuzných, priateľov alebo spolupracovníkov. Títo ľudia často potrebujú pomoc.  Mnohí z týchto rodinných príslušníkov a priateľov nachádzajú pomoc pre seba v konštruktívnom prístupe, ktorý ponúkajú Rodinné skupiny Al-Anon. V skutočnosti jediným účelom programu Al-Anon je pomôcť každého, koho život je negatívne ovplyvnený pitím iného človeka.

Nasledujú typické otázky, ktoré kladú Al-Anon ľudia hľadajúci pomoc. Tieto odpovede vám môžu pomôcť.

Čo sú Rodinné skupiny Al-Anon?

Rodinné skupiny Al-Anon sú známejšie pod kratším názvom Al-Anon. Je to spoločenstvo žien, mužov, detí, rodičov a iných príbuzných a priateľov problémových pijanov. Členovia týchto skupín sa navzájom delia so svojimi skúsenosťami, silou a nádejou, aby riešili svoje spoločné problémy – strach, neistotu, nedostatočné chápanie samých seba a alkoholika, poškodené osobné životy v dôsledku rodinnej choroby alkoholizmu.

Ako to robia?

Mnohí našli pomoc, ktorú potrebovali pre riešenie dopadu života s alkoholizmom iného človeka navštevovaním skupín Al-Anon a aplikovaním Dvanástich krokov zotavovania prispôsobených z programu Anonymných alkoholikov. Čítanie literatúry Al-Anon a zdieľanie sa s inými členmi pomáha rozvíjať pochopenie alkoholizmu a jeho účinkov na blízkych ľudí alkoholika. Členovia Al-Anon rozpoznávajú svoju bezmocnosť nad chorobou alkoholizmu a namiesto toho sa fyzicky, emocionálne a duchovne sústreďujú na svoj osobný život.

Je Al-Anon súčasťou programu Anonymných alkoholikov (AA)?

Nie. Al-Anon je iné spoločenstvo založené na napĺňaní potrieb tých, ktorých život je alebo bol negatívne ovplyvnený pitím iného človeka. Al-Anon, rovnako ako AA, kladie dôraz na dôvernosť a anonymitu svojich členov.

Prečo sú členovia Al-Anon anonymní?

Hoci mnohí ľudia vedia, že alkoholizmus je choroba, sú aj iní, ktorí prísne odsudzujú alkoholikov, ich rodiny a priateľov. Z tohto dôvodu skupiny Al-Anon dávajú dôraz na to, aby uistili všetkých prítomných na stretnutiach, hlavne nových ľudí, že sa rešpektuje ich anonymita. Okrem anonymity všetkých členov Al-Anon zachovávame aj dôvernosť toho, o čom sa tu hovorí.

Ako je program Al-Anon podporovaný?

Al-Anon je podporovaný vlastnými príspevkami svojich členov. Členovia Al-Anon dobrovoľne prispievajú na nájom, občerstvenie, literatúru a udržiavanie stredísk služby.

Ako sa môžem skontaktovať so skupinou Al-Anon?

Kontakt na Al-Anon môže byť uvedený v telefónnom zozname, v miestnych novinách alebo na nástenke v kostoloch. O miestnych stretnutiach môžu vedieť aj členovia AA, sociálni pracovníci, lekári, či duchovní.

Ukáže mi Al-Anon, ako môžem alkoholikovi zabrániť v pití?

Nie. Toto nie je zámerom Al-Anon. Nie je možné zabrániť inému človeku v tom, aby pil, no Al-Anon vám môže pomôcť získať si nový pohľad na vašu situáciu, čo môže znížiť vašu úzkosť, zmätok a frustrovanosť.

Pomôže mi Al-Anon niekoho presvedčiť o tom, že je alkoholik?

Je zbytočné snažiť sa dotyčného presvedčiť o tom, že je alkoholik. Väčšina alkoholikov vie, že je otrokom fľaše, hoci si to nedokážu priznať ani pred sebou. Keď im to budeme prízvukovať, obviňovať ich, či na nich naliehať, možno si ich celkom znepriatelíme. Chápavý postoj môže veľmi pomôcť niekomu, aby chcel naozaj hľadať pomoc pre svoj problém s pitím.

Pomôže mi Al-Anon pochopiť, prečo alkoholik nedokáže prestať piť po jednom alebo dvoch pohárikoch?

Áno. Členovia a literatúra Al-Anon vysvetľujú, že alkoholizmus je kompulzívna choroba. Pre alkoholika neexistuje nijaké sebaovládanie. Návšteva otvorených stretnutí AA pomôže pochopiť mnohé zo vzorov pitia alkoholika.

Ak prídem do skupiny Al-Anon, mal by som sa zdržiavať pitia?

Členstvo v Al-Anon nevyžaduje od svojich členov abstinenciu. To je vaše osobné rozhodnutie. Diskusia o tejto téme na stretnutiach Al-Anon vám môže pomôcť rozhodnúť sa, čo je pre vás správne.

Pomôže mi Al-Anon ovládať sa, keď alkoholik pije?

Keď sa prostredníctvom Al-Anon naučíte posunúť sa ďalej a prekonáte svoju zatrpknutosť kvôli minulosti a obavy z budúcnosti, možno si uvedomíte, že je zbytočné reagovať v hneve na znepokojujúce veci, ktoré alkoholik hovorí a robí. Zmenené postoje môžu napomôcť pri zotavovaní.

Zlepší mi Al-Anon život?

Al-Anon vám môže pomôcť žiť deň po dni a prehlbovať to, že sa budete viac spoliehať na Vyššiu silu, ktorú uznávate. Toto často pomáha zlepšiť náš život.

Ponúka Al-Anon pomoc deťom v rodine?

Áno. Deti veľmi rýchlo reagujú na zlepšené postoje, čo im pomáha pri spracovaní ich vlastných pocitov a pocitu hanby v súvislosti s pitím. Ak sú deti dosť veľké, môžu im pomôcť stretnutia Alateen. Dospelí, ktorí sú deťmi alkoholikov, našli v Al-Anon neoceniteľnú pomoc, keď dokázali čeliť svojej minulosti, naučili sa, ako ich ovplyvňuje a teraz robia niečo pozitívne pre zlepšenie ich súčasnej situácie.

Mám malé deti. Môžem ich priviesť na stretnutie Al-Anon?

Niektoré skupiny majú zabezpečený aj dozor pre deti počas stretnutí. Účasť malých detí na stretnutí je rozhodnutím skupiny a môže to byť v každej skupine rôzne. Viac informácií môžete získať, ak sa na to opýtate členov Al-Anon.

Pomôže mi Al-Anon nájsť cestu k svojim starým priateľom a záujmom?

Prostredníctvom Al-Anon môžete získať istotu v tom, že sa opäť vrátite k niektorým bývalým aktivitám a nájdete aj nové záujmy. Keď sa bude zmenšovať váš strach, hanba a sebaľútosť a bude sa meniť váš postoj, možno sa opäť dokážete stretávať so starými priateľmi a nájdete si nových priateľov medzi členmi Al-Anon, ktorí chápu vaše problémy.

Čo mám robiť, keď alkoholik nechce, aby som navštevoval stretnutia Al-Anon?

Je veľmi bežné, že aktívni pijani majú námietky voči všetkému, čo by mohlo nejako naznačovať, že sú alkoholikmi. Rozhodnutie ísť do Al-Anon a riskovať, že môžem upadnúť do „nemilosti“, musí byť osobné. Ak si myslíte, že Al-Anon je potrebný pre vaše zotavenie, ale nemôžete chodiť na stretnutia, telefonické rozhovory s členmi Al-Anon, čítanie literatúry alebo stretnutia na internete vám môžu pomôcť získať silu, ktorú potrebujete, aby ste dokázali tieto námietky prekonať.

Čo mám robiť, ak sa obávam o svoju vlastnú bezpečnosť?

Ak čelíte násiliu alebo situáciám, ktoré môžu ohroziť váš život, možno musíte urobiť okamžité rozhodnutie pre zaistenie svojej bezpečnosti. Nikto nemusí akceptovať násilie a každý si zaslúži bezpečie.

Mám chodiť do Al-Anon aj vtedy, keď alkoholik už nepije alebo ak už nebývam s alkoholikom?

Určite! V Al-Anon objavujeme, ako problém s pitím iného človeka, či to bolo v minulosti alebo je to v prítomnosti, ovplyvnil naše postoje a správanie. Tiež sa učíme, ako môžeme zmeniť svoj život pomocou nového vnímania duchovných hodnôt a s pomocou ostatných členov Al-Anon. Väčšina členov Al-Anon postupne zistí, že Al-Anon im veľmi pomáha bez ohľadu na to, či alkoholik pije naďalej alebo či sa s ním vôbec stretávajú. Pre nich sa Al-Anon stáva spôsobom života.

Má Al-Anon odpovede na také osobné otázky, ako:

Keby ma alkoholik miloval, neprestal by piť? Ja som príčinou jeho pitia? Mám od neho odísť alebo mám zostať? Členovia Al-Anon nedávajú rady, ale hovoria o svojich skúsenostiach, sile a nádeji. Keď sa navzájom počúvame a rozprávame svoje skúsenosti, nachádzame svoje vlastné odpovede.

Chodím s alkoholikom na otvorené stretnutia AA. Mal by som chodiť aj na Al-Anon?

Áno. Účasť na otvorených stretnutiach AA môže ukazovať to, že podporujete alkoholika a tiež vám môže pomôcť lepšie porozumieť tejto chorobe, no účasť na stretnutiach Al-Anon znamená, že robíte niečo pozitívne pre seba.

Chodím do AA. Členovia mojej rodiny majú problém s pitím. Môžem chodiť do Al-Anon?

Nie je neobyčajné, ak je v rodine viac ako jeden problémový pijan. V dôsledku toho sa narastajúci počet členov AA obracia na Al-Anon, pretože tu hľadajú pomoc, aby sa naučili, že sú bezmocní nad inými alkoholikmi rovnako, ako sú bezmocní nad alkoholom. V Al-Anon sa sústreďujeme na spoločnú skúsenosť toho, že sme ovplyvnení pitím iného človeka.

Môj poradca mi odporúča, aby som chodil do Al-Anon. Znamená to, že by som už nemal hľadať odbornú pomoc?

Toto rozhodnutie je na vás a môžete sa o tom poradiť so svojím poradcom. Členovia Al-Anon často zistia, že Al-Anon dopĺňa starostlivosť, ktorú ponúkajú odborníci, pretože je to program vzájomnej podpory založený na vzájomnom zdieľaní skúseností. Veľa členov Al-Anon hovorí, že aj popri návšteve Al-Anon prijímajú určitú formu odborného poradenstva.

Modlitba vyrovnanosti

Bože, daj mi vyrovnanosť,
aby som prijal to, čo zmeniť nemôžem;
odvahu, aby som zmenil to, čo zmeniť môžem
a múdrosť, aby som vedel odlíšiť jedno od druhého.