Našiel som zdravý spôsob ako vychádzať so svojím otcom

Toto je moja odpoveď na e-mail môjho brata, ktorý ma požiadal o pomoc pri plánovaní druhej invervencie pre nášho otca (alkoholika), ktorý v minulosti pomoc odmietol a stále aktívne pije. Kým ja som pred šiestimi rokmi našiel pomoc v Al-Anone a naučil som sa odpútať od svojho otca, môj brat sa stále pokúša zachrániť ho.

Rád by som sa s tebou podelil s tým, čo mi pomohlo vyrovnať sa s otcovým pitím od intervencie pred 5 a pol rokmi – nechať ho žiť tak, ako chce bez toho, aby som do toho zasahoval (hoci je to veľmi bolestivé). Paradox, ktorý som sa naučil je to, že najlepší spôsob ako mu pomôcť je nepomáhať mu.

Naučil som sa, že to, čo je najväčšou pomocou pre alkoholika, ktorého mám rád (ako je môj ocko) a pre mňa je nebrániť mu v tom, aby padol až na dno. Keď sme po ňom upratovali a všetko urovnávali, len ho to povzbudzovalo v presvedčení, že môže pokračovať vo svojom deštruktívnom správaní bez toho, aby to malo nejaké dôsledky. Medzitým pozorujem, že u tých, ktorí po ňom aj naďalej upratujú, to spôsobuje stále väčší vzdor. Dovoliť mu zažiť dôsledky svojho správania je cieľ, o ktorý sa usilujem – aj keby to znamenalo stratu jeho zdravia, peňazí či reputácie. Jediný spôsob, ako sa bude chcieť zmeniť je to, ak budú dôsledky jeho pitia také silné, že ich už nebude zvládať.

Dnes si priznávam, že ocka nedokážem motivovať. Musí to vyjsť z jeho vnútra. No to, čo môžem robiť, je dovoliť mu padnúť až na dno, aby sa motivácia stala pre neho možná. Možno zomrie skôr, než sa toho dožije, no ak padne na dno, určite sa bude chcieť zotavovať sám namiesto toho, aby ho do toho nútili druhí.

Po celý svoj život som mu bránil v tom, aby zažíval dôsledky svojich činov v snahe prinútiť alebo zmanipulovať ho k tomu, aby vyhľadal pomoc. Ospravedlňoval som jeho správanie a kryl jeho nezodpovedné činy. Pracujem na tom, aby sa to zmenilo.

Ako som spomínal v predchádzajúcom maily, to je dnes mojím cieľom – nebyť súčasťou drámy otca ani ostatných členov rodiny a začať žiť svoj vlastný život. Som len na začiatku tohto procesu, no zisťujem, že sa mám lepšie. Cítim sa lepšie, som pokojnejší a mám lepšie duševné zdravie.

Všetko toto som sa naučil v Al-Anone, kde sa ľudia spolu stretávajú a zdieľajú sa so svojimi skúsenosťami s tým, čo im pomohlo zvládať alkoholikov v ich živote. V Al-Anone som našiel dôveru, súcit, empatiu a podporu, ktorú som nikdy predtým nezažil. Bola to pre mňa ohromná útecha, keď mi povedali, že čokoľvek tam poviem, zostane dôverné – dokonca aj to, že tam chodím.

To, čo robím mimo stretnutí, nie je vôbec dôležité, ani o tom nepotrebujem hovoriť. Som tam rovnocenný s ostatnými. Neexistuje ani nijaká požiadavka na členstvo okrem toho, že môj príbuzný alebo priateľ je alkoholik. Nestojí to nič. Akékoľvek príspevky sú dobrovoľné. Od môjho prvého stretnutia pred 5 a pol rokmi vo svojom živote zažívam dramatickú zmenu. Už viac nie som sám so svojimi problémami, pocitmi a myšlienkami.

Potrebujem každodenný program, aby mi pomohol zvládať stav môjho ocka. V tom mi Al-Anon nesmierne pomáha. Dáva mi nový spôsob ako môžem mať vzťah s ockom tak, aby som sa z toho nešiel zblázniť.

            Dúfam, že to pomôže aj tebe. Mám ťa rád, brat môj, a želám ti to najlepšie!

Jamison B., Ontario

Preložené a zverejnené so súhlasom časopisu Forum, Al-Anon Family Group Hdqts., Inc., Virginia Beach, VA, november 2013, str. 10-11