Očakávania

Vzdala som sa svojich očakávaní

Aj po mnohých rokoch v Al-Anon bojujem každý deň s tým, aby som sa vzdávala svojich očakávaní. Vyrastala som v rodine alkoholikov, kde sa stanovovali pravidlá podľa toho, ako išiel život. Polovicu času som nevedela, aké tie pravidlá sú, ale aj tak som bola potrestaná, keď som ich nedodržiavala. Očakávali odo mňa, že sa budem správať dokonalo, a keď to tak nebolo, nadávali mi, vyhýbali sa mi alebo ma zanedbávali. Naučila som sa očakávať, že každý človek, vrátane mňa, je dokonalý.

Očakávala som, že alkoholici v mojom živote budú úprimní, že dodržia sľuby, že sa budú primerane správať, že budú predvídať a že mi budú verní. Keď tieto veci nedokázali, nahnevalo ma to a takisto vydesilo. Al-Anon ma naučil, že alkoholizmus je ľstivá, záhadná a mocná choroba, preto bolo všetko v našom rodinnom systéme pochopiteľne neúprimné a nepredvídateľné.

Vždy som od iných očakávala, že mi budú čítať myšlienky. Chcela som, aby robili to, čo od nich chcem bez toho, aby som ich o to musela požiadať. Takisto som sa snažila – ale neúspešne – žiť podľa očakávaní iných ľudí. Niekedy som nemala trpezlivosť, keď som od alkoholikov očakávala isté veci. Musela som si dávať pozor, aby som nebola posadnutá ich postojmi a správaním.

Bála som sa odhaliť moje najvnútornejšie myšlienky, presvedčenia a pocity, pretože v minulosti som zažívala kritiku a posmech, keď som sa s alkoholikmi delila o osobné prežitky. Som extrémne orientovaná na seba a tak som naozaj frustrovaná, keď iní ľudia nechápu veci presne tak, ako ja. Veľakrát som na stretnutiach Al-Anon počula, že očakávania nie sú nič viac než vopred premyslený odpor. Verím, že mojou úlohou pri uzdravovaní je vzdať sa všetkého a dovoliť Bohu, aby vyriešil výsledky mojich situácií a vzťahov.

Spôsob, akým veci vnímam, celkom súvisí s mojim očakávaním toho, ako to všetko má dopadnúť. Trvalo mi veľmi dlho, kým som pochopila, že 12 krokov Al-Anon ma uzdraví. Keď som prišla prvýkrát na Al-Anon, mala som veľa nesplnených očakávaní od Boha. Musela som sa veľa učiť o rozdiele medzi mojou slobodnou vôľou a Božou vôľou. Teraz je to väčšinou tak, že sa vzdávam svojich očakávaní a rozhodnem sa nasledovať Božie vnuknutie a vedenie. Uvedomujem si, že Boh do môjho života nepriniesol všetku tú tragédiu a zúfalstvo. Väčšinou som si to spôsobila sama tým, že som sa na všetko pozerala negatívne.

Dnes, keď očakávam, že ma ponížia, vylúčia alebo zaprú, bojím sa a prosím Boha, aby odo mňa vzal strach. Prosím, aby som bola vďačná za nádheru a naplnenie daného momentu, pretože vďačnosť je súčasťou toho, čo ma lieči z bolesti mojich vlastných očakávaní. Keď alkoholici v mojom živote nežijú podľa mojich očakávaní, snažím sa modliť sa, aby ich Boh v živote požehnal všetkým dobrým.

Je pre mňa veľmi dôležité, aby som sa vymanila z úlohy obete, aby som mohla vidieť, čo robím, že si sama spôsobujem bolesť. Snažím sa udržiavať pozornosť na seba a na to, čo môžem urobiť, aby som pomohla sama sebe. Okrem vďačnosti, modlitieb za iných a rozpoznávania, akú úlohu hrám v situáciách a vzťahoch, snažím sa niesť odkaz uzdravenia tým, ktorí kvôli tejto chorobe ešte stále trpia. Verím, že toto je ďalší prejav Božej vôle v mojom živote. Keď sa modlím, preberám zodpovednosť za svoje rozhodovanie, hovorím o tomto programe iným a cítim sa vďačná, neostáva mi veľa času ani sklonov k očakávaniam.

Protilátky na moje rozhorčenie zahŕňajú to, že zostávam v prítomnosti a uvedomujem si Božiu milosť. Keď dokážem odpustiť alkoholikom v mojom živote a aj sebe, mám lepšiu šancu prežívať vyrovnanosť a lásku. Odpustenie a naprávanie chýb mi poskytujú užitočný a hodnotný spôsob ako žiť.

Som vďačná, že už viac nezostávam uviaznutá vo svojich očakávaniach. Teším sa z tohto nového spôsobu života. Takisto som vďačná, že vo väčšine prípadov už viac nepotrebujem nutkavo ovládať alebo manipulovať s výsledkami. Al-Anon a 12 krokov spôsobili v mojom živote veľký rozdiel.

Pamela L., California

Otázky:

  1. Ako moje očakávania ovplyvňujú môj život?
  2. Kladiem svoje očakávania na iných? Aký to má vplyv na náš vzťah?
  3. Očakávam, že ľudia vedia, čo chcem a čo potrebujem?
  4. Čo som sa od Al-Anon naučila o očakávaniach?
  5. Čo majú spoločné očakávania s mojim šťastím?