Oddelenie

Oddelenie nemožno hodnotiť ako láskavé alebo neláskavé. Neznamená odsudzovanie alebo zatracovanie človeka alebo situácie, od ktorej sa človek oddeľuje. Oddelenie sa môže uskutočniť prostredníctvom odlúčenia sa od nepriaznivých účinkov alkoholizmu iného človeka. Nie vždy pritom musí ísť o fyzické odlúčenie. Oddelenie nám umožní pozrieť sa na našu situáciu realisticky a objektívne.

Alkoholizmus je choroba celej rodiny. Dôsledky života s človekom, ktorý pije, sú príliš zničujúce na to, aby sa s nimi väčšina ľudí vysporiadala bez pomoci.

Na stretnutiach Al-Anon sa učíme, že nemôžeme urobiť ani povedať nič, čo by zastavilo alkoholika v pití. Nenesieme zodpovednosť za ničiu chorobu ani liečbu.

Oddelenie nám umožňuje oslobodiť sa od posadnutosti správaním iného človeka a začať žiť šťastnejší a prija-teľnejší život, žiť dôstojne a na základe práv, ktoré máme, žiť pod vedením Moci, ktorá je vyššia, než sme my. človeka môžeme mať radi aj vtedy, ked sa nám nepáči jeho správanie.

NA STRETNUTIACH AL-ANON SA UČÍME:

  • Nemáme trpieť v dôsledku skutkov alebo reakcií iných.
  • Nemáme dovoliť ľudom, aby nás využívali alebo zneužívali. Je to v záujme ich liečby.
  • Nemáme robiť za ľudí veci, ktoré môžu urobiť sami.
  • Nemáme sa snažiť riadiť život človeka – starať sa, aby sa najedol, vyspal, vstal, zaplatil účty, nepil a správal sa podľa našich predstáv.
  • Nemáme skrývať ani naprávať chyby alebo výčiny iných.
  • Nemáme prispievať ku vzniku krízy.
  • Nemáme sa snažiť kríze zabrániť, ak je prirodzeným dôsledkom sledu udalostí.
  • Ked sa naučíme zamerať sa na seba, zlepšia sa naše postoje aj náš stav. Treba dovoliť, aby alkoholici v našich životoch znášali dôsledky svojich skutkov.

AL-ANON VÁM MÔŽE POMÔCŤ

Al-Anon je celosvetové spoločenstvo, ktoré ponúka liečebný program rodinám a priateľom alkoholikov bez ohľadu na to, či si alkoholik uvedomuje svoj problém alebo nie, alebo či sa snaží vyhľadať pomoc. členovia prostredníctvom vzájomnej výmeny skúseností, sily a nádeje prijímajú a poskytujú útechu a porozumenie. Vdaka vzájomnému zdieľaniu sa
o podobných problémoch vzniká medzi jednotlivcami
a skupinami puto, ktoré chráni zásada anonymity.

Al-Anon je celosvetové spoločenstvo, ktoré ponúka liečebný program rodinám a priateľom alkoholikov bez ohľadu na to, či si alkoholik uvedomuje svoj problém alebo nie, alebo či sa snaží vyhľadať pomoc. členovia prostredníctvom vzájomnej výmeny skúseností, sily a nádeje prijímajú a poskytujú útechu a porozumenie. Vdaka vzájomnému zdieľaniu sa
o podobných problémoch vzniká medzi jednotlivcami
a skupinami puto, ktoré chráni zásada anonymity.

Len pre vnútornú potrebu Al-Anon

Slovenská verzia vydaná so súhlasom
AL-ANON FAMILY GROUP HEADQUARTERS, INC.
1600 Corporate Landing Parkway
Virginia Beach, VA 23454-5617