Oslobodenie od zúfalstva

Správa o nádeji

Rodinné skupiny Al-Anon sú spoločenstvom mužov a žien, ktorí sú manželmi, manželkami, príbuznými alebo blízkymi priateľmi alkoholikov. Ak hľadáte riešenie problémov, vyplývajúcich zo života s alkoholikom, my v Al-Anon vám môžeme pomôcť. Aj my poznáme nesplnené sľuby, zabudnuté dobre mienené odhodlania, starosti a bezsenné noci. Aj my sme poznali zúfalstvo a úplnú bezmocnosť. Videli sme svojich blízkych v nemocniciach, väzeniach a rôznych ústavoch hľadajúc liek, ktorý sa nikdy nenašiel.

Naučili sme sa, že program Al-Anon nám ukazuje, ako zvládať svoje ťažkosti a nachádzať vyváženejší prístup k životu. Zmena našich postojov môže ovplyvniť alkoholika tak, že bude hľadať potrebnú pomoc.

Odborníci na túto problematiku vnímajú alkoholizmus nie ako morálnu slabosť či hriech, ale ako komplexnú chorobu, ktorá je sčasti fyzická a sčasti emocionálna. Je pravdepodobné, že alkoholici sú veľmi citliví a emocionálne nezrelí ľudia, ktorí majú prehnané požiadavky na seba, aj na iných. Keď nedokážu žiť podľa sebou nastavených noriem, unikajú z reality tým, že pijú. Návyk unikať pomocou alkoholu vedie k posadnutosti pitím. Je to také silné, že sa zdá, že ani hrozba smrti či šialenstva nedokáže túto posadnutosť prelomiť. Jeden pohárik spúšťa neovládateľnú chuť na ďalší, čo môže uspokojiť len ďalšie pitie.

Pre nealkoholika je veľmi ťažké uvedomiť si, že človek sa nestáva alkoholikom zámerne a vedome. Jeho pitie sa stalo neovládateľným a nedobrovoľným nutkaním. Alkoholik potrebuje povzbudenie a pochopenie bez ohľadu na to, či pije alebo je triezvy. Tým, že sa od alkoholikových problémov odpútame a sústredíme sa na obnovenie svojej vlastnej vyrovnanosti, povzbudzujeme alkoholika k tomu, aby sa usiloval o triezvosť a udržal si ju.

Pre mnohých z nás sa skupiny Anonymných alkoholikov a Al-Anon stali záchranou uprostred našich problémov doma a v našich manželstvách. Vďaka týmto skupinám sme znovu našli pokoj, pocit istoty         v súvislosti s našimi blízkymi a opäť si môžeme vychutnávať ničím neprerušovaný nočný spánok.

Dokonca existuje nádej aj pre tých, ktorých ich blízki ešte nenašli triezvosť v programe AA, ani nikde inde. Akonáhle si dokážeme uvedomiť a priznať, že aj my sme bezmocní nad alkoholom, sme oslobodení od zničujúceho bremena. Nijakému alkoholikovi ešte nepomohli prednášky, presviedčanie, či násilné scény. Ponižovanie a hnev u alkoholika len zvyšujú jeho pocity viny a tým sa zvyšuje aj jeho pitie. Emocionálnu energiu, ktorú sme do toho vkladali, sme mohli radšej nasmerovať ku konštruktívnym myšlienkam a činom. V Al-Anon sa učíme čeliť tomuto problému statočne a konám tak s vierou a odvahou. Všetci si prajeme, aby sa nám stávali dobré veci, no nemôžeme sa len modliť a potom si sadnúť a očakávať, že sa budú diať zázraky. Svoje modlitby musíme podložiť aj činmi.

Rovnako ako AA ponúka nový spôsob života pre alkoholika, rodinné skupiny Al-Anon ponúkajú nový spôsob života pre rodinu a priateľov alkoholika. Naše stretnutia sú venované pochopeniu našich vlastných problémov. Členovia často rozprávajú o Dvanástich krokoch, ktoré obsahujú našu základnú filozofiu. Niekedy je program stretnutí taký, že je vyhradený priestor na otázky a odpovede, po ktorých nasleduje všeobecná diskusia.

Skutočnosťou je, že iba alkoholik môže úplne pochopiť iného alkoholika. Len človek, ktorý mal skutočne vážny problém s pitím, môže pochopiť to, čo sa deje v mysli toho, kto má nutkanie piť. Rovnako platí, že len človek, ktorý žije s alkoholikom a zažil duševné muky, ktoré s tým súvisia, môže pochopiť problém rodiny a priateľov alkoholika.

Al-Anon je spoločenstvom príbuzných a priateľov alkoholikov, ktorí sa navzájom delia o svoje skúsenosti, silu a nádej, aby mohli riešiť svoj spoločný problém a pomáhať iným uzdraviť sa z alkoholizmu. Vieme, že alkoholizmus je choroba, ktorá postihuje celú rodinu a že zmena postojov môže napomôcť v liečbe.

Al-Anon nie je spojené so žiadnou sektou, náboženstvom, alebo akoukoľvek inštitúciou. Al-Anon sa nezúčastňuje verejných diskusií a nezajíma stanovisko k žiadnym problémom mimo spoločenstva. Al-Anon nemá žiadne povinné poplatky, svoju činnosť vykonáva len z dobrovoľných príspevkov svojich členov.Al-Anon má jediný cieľ: pomôcť rodinám alkoholikov. Napĺňame ho prostredníctvom uplatňovania Dvanástich krokov, prijímania a potešovania rodín alkoholikov, ako aj tým, že alkoholikovi poskytujeme porozumenie a povzbudenie.