Pije príliš veľa

“Moja manželka sedí každý večer v bare, ale každé ráno vstane, aby vypravila deti do školy. Pije príliš veľa?“

„Anna nejazdí autom a víno pije len večer. Vtedy celkom zmĺkne, no deje sa to každý večer. Pije príliš veľa?“

„Jana sa tak často neopíja. No kedykoľvek ideme na nejakú oslavu, pije viac akoby mala. V skutočnosti sa mi zdá, že nevie, kedy prestať. Niekedy ju musím odniesť do auta. Viem, že niekedy pije príliš veľa, ale to neznamená, že je alkoholička, však?“

Znepokojuje ťa jej pitie?

Každý z týchto mužov chce poznať odpoveď na otázku: „Pije príliš veľa?“ Je to iný spôsob, ako sa opýtať: „Je moja manželka alebo partnerka alkoholička?“ Samozrejme, tie isté otázky sa môžu vzťahovať na iných členov rodiny alebo na priateľov. Keby nám to len niekto povedal!

Al-Anon je spoločenstvom príbuzných a priateľov alkoholikov, ale jedna vec, ktorú členovia Al-Anon nemôžu robiť je povedať vám, či je vaša manželka alebo ktokoľvek iný vo vašom živote alkoholik. Napriek tomu vám môžeme položiť inú otázku: „Znepokojuje ťa jej pitie?“ Ak na túto otázku odpovedáte kladne, alebo ak na ňu odpoviete „občas“, potom vám Al-Anon môže pomôcť.

Môžete si uvedomiť, že jej pitie začalo ovplyvňovať váš život a môže to byť veľmi ťažké. Hnev, zúrivosť, frustrovanosť, zmätok a bolesť – všetky tieto pocity, a mnohé ďalšie, sú dosť bežné. Je pre vás ťažké sústrediť sa na svoju prácu. Môže sa stať, že sa začnete vyhýbať svojim priateľom a záujmom. Okrem toho sa zdá, že aj deti sa nevedia vmestiť do kože a častejšie sú nervózne. Neviete, čo s tým robiť. Môžete sa dokonca aj začať znepokojovať kvôli bezpečnosti vašich detí.

Al-Anon môže pomôcť

Al-Anon je program zotavovania založený na Dvanástich krokoch Anonymných alkoholikov. Je pre tých mužov a ženy, ktorí poznajú niekoho, kto pije príliš veľa. Delíme sa tu so svojimi skúsenosťami a s tým, čo sme sa naučili, aby sme pomohli sebe a iným.

Sme presvedčení o tom, že alkoholizmus je choroba, ktorá sa dá zastaviť, ak alkoholik prestane piť. Alkoholizmus ovplyvňuje mužov aj ženy v každom veku, rase a spoločensko-ekonomickom postavení.

Tým, že sa o tejto chorobe učíme, že uplatňujeme Dvanásť krokov, Dvanásť tradícií a slogany, tým, že čítame literatúru Al-Anon, chodíme na stretnutia a rozprávame sa s ostatnými členmi zisťujeme, že aj my sme touto chorobou ovplyvnení, že aj my sme chorí. Zisťujeme, ako môžeme zmeniť svoje postoje a správanie a ako sa môžeme začať zotavovať bez ohľadu na to, či alkoholik s pitím prestane alebo nie.

Možno sa chcete opýtať: „Ako to myslíš, že som chorý?“ Napokon vy môžete byť práve ten, kto drží rodinu pokope, kto sa stará o deti, kto pracuje (možno aj v dvoch zamestnaniach naraz), kto udržiava doma poriadok. To môže byť pravda. V skutočnosti súčasťou problému s alkoholizmom je to, že partner, ktorý nepije, na seba postupne preberá viac a viac zodpovedností alkoholika a pritom musí „stíhať“ aj svoje vlastné povinnosti. No ak sme úprimní, budeme možno musieť priznať aj nejaké iné správanie, ako napr.:

  • Posadnutosť a snaha o kontrolu nad tým, koľko toho alkoholik vypije, kedy a kde pije, s kým pije. Možno skrývame fľaše, robíme na nich čiarky a vylievame ich do umývadla.
  • Znevažujeme alkoholika pred deťmi a pred inými, kritizujeme ho a vymýšľame si príbehy o jeho pití.
  • Dovoľujeme, aby sa nás zmocnil hnev a zúrivosť a vyvršujeme sa na nevinných ľuďoch, ktorí sa nám dostanú do cesty, napr. na našich deťoch alebo na alkoholikovi.
  • Zakrývame ho, keď je príliš opitý, aby mohol ísť do práce alebo vykonávať iné zodpovednosti; klameme, keď sa nemôže dostaviť na spoločenské udalosti.
  • Svoju narastajúcu frustrovanosť a možnú depresiu podporujeme svojím vlastným nezdravým správaním, ako je pitie, drogovanie alebo mimomanželský vzťah.

Keď si uvedomíme, že robíme veci, ktoré musíme úprimne rozpoznať ako nenormálne, potom je možné, že potrebujeme pomoc, rovnako ako ju potrebuje alkoholik. Často sa hovorí, že rodina potrebuje aspoň jedného zdravého rodiča. Možno ja som ten jediný, kto je ochotný hľadať pomoc.

Ako spracovať pocity viny

Priznať si, že v rodine je problém, je ťažké. Ako sa píše v zamysleniach Al-Anon na každý deň: „Muž, ktorého žena je alkoholička, sa často zdráha hľadať pomoc v Al-Anon, pretože by to mohlo vyzerať ako jeho priznanie viny.“

Pocity viny a hanby, ktoré prežívame, môžu byť obrovské. Zdá sa, že najmä muži majú problém o takýchto veciach hovoriť. Mnohí z nás sa cítime znevažovaní či zahanbení v súvislosti s tým, čo sa u nás doma deje. Niektorí z nás sme v záchvatoch hnevu udreli svoju manželku alebo nás v alkoholickom opojení udrela ona. Možno sme zistili, že má vzťah s iným mužom. Zdá sa, akoby naše deti súcitili viac s ich matkou a obrátili sa proti nám.

Čo je ešte horšie, alkoholik sa môže pokúšať obviňovať zo svojich problémov nás: „Pijem len preto, ako sa ku mne správaš“, „Nemáš ma dosť rád“ alebo „Všetci naši známi majú krajšie veci ako my.“

Po čase začneme mať problém rozlišovať skutočnosť od fikcie. Ak je v obviňovaní nejaká pravda, možno bude pre nás vina neznesiteľná.

Niekedy sa nám môže zdať, že opustiť partnera je tá najlepšia voľba. V Al-Anon rozvod ani nepodporujeme, ani od neho neodrádzame, no odporúčame, aby človek neurobil nijaké dôležité rozhodnutie skôr, než zostane nejaký čas v programe. Je to preto, že ako v programe napredujeme, uvedomujeme si, že kamkoľvek pôjdeme, budeme mať so sebou samého seba. V skutočnosti to, čo sa nám môže javiť ako ľahké riešenie, nemusí takým naozaj byť. Potrebujeme sa zotaviť a keď to robíme, niekedy si zrazu všimneme, že aj ostatní okolo nás majú motiváciu niečo so sebou robiť.

To neznamená, že každý vzťah sa dá zachrániť. No práca na programe poskytuje príležitosť k objasneniu situácie, aby sme ju vnímali naozaj objektívne a reálne.

Nové chápanie

V Al-Anon sa učíme, že nie sme sami, že rovnakými vecami prešlo a prechádza veľa mužov a žien. V Al-Anon je síce čo do počtu menej mužov, no v nijakom prípade muži v programe nie sú výnimkou.

Učíme sa tu dôležité skutočnosti o alkoholizme – že je to choroba, že sme ju nespôsobili, nemôžeme ju vyliečiť, ani ovládať alkoholika a jeho správanie. Alkoholizmus je nevyliečiteľná kompulzívna choroba, napriek tomu sa alkoholik môže zotaviť. Učíme sa aj to, že aj my sa môžeme zotaviť tým, že svoje životy odovzdáme do starostlivosti Vyššej moci, ktorú môžeme, no nemusíme nazývať Bohom.

Tento koncept „odovzdanosti“ je zložitý. Mnohým z nás sa to môže javiť ako že sme to vzdali. V jednej z kníh Al-Anon (Odvaha meniť sa) je napísané: „Trvalo to veľmi dlho, no nakoniec som si uvedomil, že odovzdať to neznamená podvoliť sa. Znamená to, že som ochotný prestať sa pasovať s realitou, prestať sa snažiť robiť veci namiesto Boha a začať robiť to, čo mám.“

Ak stretnutia Al-Anon navštevujeme pravidelne (aj otvorené stretnutia AA sú veľmi užitočné), ak čítame literatúru Al-Anon, ak niekoho požiadame, aby sa stal naším sponzorom a ak sa o tom rozprávame s inými, postupne sa budeme cítiť lepšie. Dvanásť krokov a Dvanásť tradícií nám poskytuje smernice pre program zotavovania, ktorý ponúka nový život v slobode od strachu a hnevu. Onedlho začneme chcieť odovzdávať ďalším to, čo sme sa naučili a uvedomíme si, že práve služba iným prináša viac úžitku nám, než tým, čo pomoc hľadajú.

Pomáhajú nám aj princípy prijatia a odpútania. Snažíme sa o prijatie alkoholika a všetkých ostatných takých, akí sú. Pracujeme na tom, aby sme sa odpútali od choroby druhého človeka preto, aby sme mohli žiť svoj vlastný život a svoju pozornosť sústreďovali na seba. Keď začneme praktizovať aj modlitby a meditácie, budeme vnímať spojenie so Silou, ktorá je väčšia ako sme my. Nie všetci veríme v Boha a Al-Anon nie je náboženský program. No veríme, že spoľahnutie sa na Vyššiu silu nám pomôže zotaviť sa z účinkov pitia, ktoré ovládalo naše životy.

Zlepší sa to

Naše vzťahy sa môžu a nemusia napraviť. Alkoholik sa môže a nemusí zotaviť. Nemôžeme predpovedať budúcnosť. A vieme aj to, že aj keď alkoholik nájde triezvosť, život sa zrazu nestane bezstarostným a ľahkým. No vieme, že Al-Anon nám ponúka lepší spôsob života, ak sme ochotní urobiť svoj podiel práce. Mnohí z nás zistili, že aj naše najhoršie dni počas zotavovania sú oveľa lepšie, než naše najlepšie dni predtým, než sme našli Al-Anon. Funguje to, ak to naozaj robíme.

Chceme vás povzbudiť k tomu, aby ste Al-Anon vyskúšali. Navštívte niekoľko stretnutí a prečítajte si literatúru. Dúfame, že nájdete to, čo našli mnohí z nás – život naplnený radosťou, vyrovnanosťou a pokojom.