Postoj

Opýtala som sa manželovho lekára

Môj manžel spadol zo schodov a zobrali ho na jednotku intenzívnej starostlivosti. Keď ho prijali, mal v krvi vysokú hladinu alkoholu. Chodila som za ním každý deň, ale nikdy som sa nestretla s jeho lekárom.

Asi o štyri dni ho preložili na normálne oddelenie. Zavolala som lekárovi a nechala mu odkaz s prosbou, aby mi zavolal. Chcela som sa s ním porozprávať o dvoch veciach. Prvá vec bolo to, že môj manžel mal veľké bolesti a ich pôvod nebol diagnostikovaný. Opýtala som sa ho: “Ako budete postupovať?” Odpoveď som nedostala. Výsledky magnetickej rezonancie ukázali, že môj manžel prekonal tri malé mozgové príhody, ale tieto neboli dôvodom jeho súčasnej nespôsobilosti. Lekár povedal, že treba urobiť ešte ďalšie testy.

Moja druhá otázka znela: “Čo budeme robiť s manželovým alkoholizmom?” Odpoveď na túto otázku som dostala veľmi rýchlo. Lekár do telefónu zakričal: “My nebudeme robiť nič! Vy musíte ísť na Al-Anon!”

Som si istá, že na mojej strane slúchadla zavládlo na nejaký čas ticho. Ja? Na Al-Anon? Moja prvá myšlienka bola: “Prečo ja? Ja nepijem. Ja nemám problém.”

Keď som sa konečne znova nadýchla a prišla k zmyslom, myslím, že som sa lekárovi poďakovala a zavesila som. Potom som v zozname začala hľadať číslo Al-Anon. Možno som zavolala na číslo AA. Naozaj sa na to nepamätám. Odkázali ma na veľmi láskavú osobu, ktorá mi povedala, že stretnutie Al-Anon sa bude konať v nemocnici blízko nášho domu v stredu o siedmej večer.

Nasledujúci týždeň som išla na svoje prvé stretnutie. Nemusím hovoriť, že ma tam prijali veľmi srdečne a povedali, aby som prišla aj nabudúce. Išla som a som veľmi vďačná lekárovi, ktorý mi povedal, že tam musím ísť, aj členom, ktorí ma tam prijali. Už tam chodím tri a pol roka a pravdepodobne budem chodiť na stretnutia do konca svojho života. Veľmi rýchlo som si uvedomila, že keďže som celý svoj život žila s alkoholikmi, naozaj som mala niekoľko problémov! V skutočnosti som bola veľmi chorým človekom.

V Al-Anon som našla pokoj mysle a vyrovnanosť, o ktorej som si nikdy nemyslela, že by som ju mohla mať. Môj manžel stále pije, ale ja viem, že ja som to nespôsobila, nemôžem to kontrolovať a ani vyliečiť. Všetko, čo môžem urobiť, je starať sa o seba prostredníctvom uplatňovania dvanástich krokov Al-Anon, prostredníctvom tradícií, navštevovaním stretnutí a čítaním literatúry.

Zmena môjho postoja spôsobila veľký rozdiel v tom, ako spolu s manželom vychádzame. Takisto to spôsobilo zmenu v tom, ako vychádzam s inými ľuďmi. Už viac nereagujem na situácie, ktoré nemôžem nijako ovplyvniť. Počúvam a poviem niečo len vtedy, keď sa niekto opýta na môj názor. S manželom diskutujeme o veciach pokojne a otvorene. Môžem sa rozhodovať a rovnako aj môj manžel. To, ako sa rozhodne, nie je moja vec.

Na svoje tretie výročie v Al-Anon som napísala list lekárovi, ktorý mi o Al-Anon povedal. Poďakovala som a povedala som mu, že spolu s Al-Anon ma zachránil duchovne aj telesne. Vždy mu budem vďačná, aj ľuďom, ktorí ma medzi seba tak srdečne prijali.

Nancy S., Illinois

Začiatok nového roku

„ … deň po dni sa rozhodujem, že budem optimistická, zdravá a šťastná …“

Al-Anon nám hovorí, že by sme nemali prebývať na minulosti, ani sa príliš zaoberať budúcnosťou. Najdôležitejšie je využiť čo najlepšie dnešok a snažiť sa robiť to s čo najvyššou kvalitou. Pre mnohých z nás je to dosť ťažká úloha, ale vďaka nástrojom programu čeliť každému dňu zvlášť nie je až také prehnané.

Pred nami je nový rok a spolu s ním aj čistý štít. Je na mne, ako to využijem a – ako to zdôrazňuje tento program – môžem sa rozhodnúť. Rozhodujem sa, že budem súcitiť s inými. Nemusím dovoliť, aby ma alkoholik v mojom živote kontroloval tým, že budem na seba preberať jeho problémy.

Nedávno sa môj syn dostal do žalostnej situácie vďaka jeho zneužívaniu alkoholu. Jeho nevlastný otec, abstinujúci alkoholik, na to reagoval s odporom a opovrhnutím a ja som zistila, že skĺzam späť do úlohy tej, ktorá sa chce páčiť ľuďom a ktorá urobí všetko pre to, aby bol poriadok. Boli sviatky a nedokázala som sa zmieriť s predstavou, že vo vzduchu bude visieť napätie. Nakoniec som si spomenula, že sa mám vzchopiť a využiť úžasné nástroje nášho programu. Moja vyššia moc mi pripomenula, že jediný dospelý človek, ktorého môžem kontrolovať, som ja. Dokázala som sa toho vzdať a odovzdať to Bohu. V skutočnosti to bola jediná vec, ktorú som mohla urobiť. Môj syn neprišiel na silvestrovskú večeru a to ma naozaj zarmútilo, ale nedovolila som, aby nám jeho neprítomnosť pokazila sviatky. Svojim nevlastným deťom som dokázala napriek tomu prejaviť lásku a starostlivosť a zároveň mi bolo ľúto, že môj manžel nemal nijaký súcit s mojim synom, ktorý prežíval to isté, čo prežil môj manžel v minulosti.

Je pravdou, že s pomocou Al-Anon je možné žiť šťastne bez ohľadu na to, či alkoholik stále pije alebo nie. Môj syn ešte stále pije; môj manžel abstinuje, hoci mu ešte stále chýba súcit s ostatnými alkoholikmi. Čo sa týka mňa, každý deň sa rozhodujem, že budem optimistická, zdravá a šťastná a sústredím sa na to, aby som sa zapájala do aktivít, ktoré mi patria a aby som riešila len tie problémy, ktoré sa ma týkajú.

Carlotta R., Severná Karolína