Princípy

Cenná ľudská bytosť

“Keď venujem pozornosť citovým varovným signálom – sebaľútosti, nevôli, nešťastným pocitom – vyhýbam sa problémom.”

Problém alkoholizmu sa ma dotýkal od narodenia. Už veľmi mladá som mala zodpovednosť za štyroch mladších súrodencov a učila som sa, ako urobiť všetko preto, aby bola moja matka spokojná. Myslela som si, že ma nemá rada, pretože som sa podobala na otca. Z jej strany som cítila, akoby ma odmietla.

Snažila som sa byť dokonalá a to tak, že som sa snažila robiť úplne všetko. Z jednej strany sa mi dostávalo pochvál, na druhej strane som bola trestaná, keď niekto z mladších súrodencov  urobil niečo zlé. Zatrpkla som, stala som sa pesimistickou, vzpurnou a zaujala som obranný postoj. Rozvinuli sa u mňa pocity viny, hnevu a sebazničujúceho správania. Moje správanie riadili dve hlavné sily – vyhľadávanie uznania a vyhýbanie sa odmietnutiu.

Svoj osobný a profesionálny život som postavila na myšlienke, že mám voči druhým povinnosti a ich potreby zaujali v mojom živote prvé miesto. Keď som nakoniec objavila u môjho manžela alkoholizmus, obavy a smútok sa zmenili na paniku, zúrivosť a beznádej. Prečo sa to muselo stať práve mne? Stratila som vieru; Boh ma nenávidel! Prečo mi robil všetky tie hrozné veci?

Pred siedmimi rokmi, keď som sa v nemocnici zotavovala po pokuse o samovraždu, mi psychologička povedala o Al-Anon. Do Al-Anon som prišla v bolesti a beznádeji a niesla som si so sebou bremeno hanby, viny a ľútosti. Bol to dobrý prvý krok k uznaniu problému a nachádzaniu spôsobov prebudovania môjho života a manželstva.

Výber sponzora bol pre mňa obrovským krokom. Myšlienka, že by som mala niekomu povedať presne to, čo cítim, ma desila. Bola som si istá, že by ma nikto nemohol mať rád, keby poznal moje najhlbšie myšlienky. Keď som sa cítila zle, radšej som sa držala od ostatných ľudí bokom. Vo svojom živote pred Al-Anon sa mi niektoré situácie javili ako nemožné. Slogany, ktoré používame v Al-Anon, sú úžasnými nástrojmi, ako nájsť spôsob na východisko z ťažkých problémov.

Naučiť sa žiť Deň po dni bolo mojou prvou dôležitou lekciou. Keď som sa sústredila na život v danom konkrétnom dni, nezaoberala som sa tak ľahko obavami z toho, čo by sa mohlo stať zajtra. Každú minútu daného dňa som vyplnila niečím dobrým. Keď sa deň skončil, pozerala som sa naň spätne s uspokojením.

Tým, že som venovala pozornosť varovným signálom – sebaľútosti, rozhorčeniu, pocitom nešťastia, som sa vyhýbala problémom. Slogan Vzdaj sa toho a odovzdaj to Bohu mi pomáha v ťažkých chvíľach. Pomohlo mi to uzdraviť sa z účinkov alkoholizmu v mojej rodine. Zakaždým, keď som si spomenula na svoje detstvo, oči mi zaliali slzy. Naozaj som sa chcela zbaviť nevôle a sebaľútosti. Bola som presvedčená, že by mi ten program mohol pomôcť, ale ako? Celý problém som odovzdala Bohu a veľmi skoro som dostala odpoveď – Monika, urob kroky štyri a deväť.

Je to zvláštne, že si viac pamätám na matkine reakcie na otcovo pitie než na to, ako pil. Nemohla som jej odpustiť to, ako kruto sa správala k otcovi, hoci už prestal piť. Urobiť štvrtý krok bolo pre mňa veľmi ťažké. Videla som sa v negatívnom svetle – všetky chyby, ktoré som urobila a bolo pre mňa veľmi ťažké odpustiť si to. Priznanie, že som sa k matke nesprávala férovo, mi umožnilo urobiť deviaty krok, ale ako som to mala urobiť? Moja matka mala vtedy 90 rokov a veľmi zle počula. Riešenie bolo jednoduché: vzala som ju do náručia a srdečne ju objala. Ako odmenu som získala pokoj.

Vďaka tomu istému sloganu teraz žijem v pokoji s problémom, kvôli ktorému som sa ako žena cítila zbytočná a myslela som, že to bol hlavný dôvod pitia môjho manžela. Slogan Vzdaj sa toho a odovzdaj to Bohu ma potešuje a dáva mi jedinú odpoveď, s ktorou môžem žiť. Ži a nechaj žiť mi pomohlo pochopiť, že ak sa budem usilovať ovládať život iného človeka, zlyhám. Vnucovať moje vlastné istoty iným môže byť nesprávne. Úprimná tolerancia môže vyhladiť veľa hrboľatých situácií. Al-Anon mi poskytlo spôsoby, akými dokážem zniesť emocionálnu bolesť tak, aby som sa mohla naučiť nové veci. Spoločenstvo Al-Anon ma priviedlo od sebanenávisti k sebaprijatiu. Obnovená viera v Pána mi dala nový život.

Služba iným je ďalšia fantastická skúsenosť. Je to veľká príležitosť vyjadriť moju vďačnosť; je to príležitosť objaviť zanedbané kvality, znovu získať a zlepšiť si sebadôveru a sebaúctu. Vďaka členom, ktorí odmietli moju zvyčajnú odpoveď Nie, to nemôžem, sa cítim oveľa sebaistejšie. Cítim, že všetci moji priatelia ma rešpektujú a dôverujú mi. Rada som zodpovedná, ale mojou novou zodpovednosťou je takisto byť sponzorom pre nováčikov v službe a odovzdávať im skúsenosti, silu a nádej.

Vždy som mala dlhý zoznam povinností, ale len nejasne som si uvedomovala svoje práva. Teraz viem, že mám aj práva. Mám právo na svoje vlastné presvedčenie; mám právo začať rozhovor s inými a budovať priateľstvá; mám právo požiadať o pomoc a citovú podporu; mám právo veriť, že som hodnotná ľudská bytosť a viem, že moji priatelia v Al-Anon ma ako hodnotnú ľudskú bytosť aj prijímajú.

Monigue C., Belgicko

Otázky:

  1. Ako mi pomáha slogan Deň po dni prestať sa zaoberať obavami z toho, čo by sa mohlo stať zajtra?
  2. Ako mi môže pomôcť slogan Vzdaj sa toho a odovzdaj to Bohu zotaviť sa z účinkov alkoholizmu v mojej rodine?
  3. Čo pre mňa znamená slogan Dá sa to urobiť pozvoľna?
  4. Ako mi pomohol slogan Ži a nechaj žiť k tomu, aby som bola viac tolerantná k sebe aj k iným?
  5. Kedy mi v živote naozaj pomohol slogan Nekomplikuj to?