Slogan: Nekomplikuj to

„Čo musím urobiť hneď? Nie neskôr, nie zajtra!“

Trvá dlho, kým si osvojíme ponaučenia. Vychádzajú z neustáleho opakovania toho istého správania. Rovnako je to so sloganom Nekomplikuj to, ktorý si opakujemezakaždým, keď sa nám veci vymknú z ruky. Až po dlhšom čase si uvedomíme, že nemusíme urobiť viac, než to, čo naozaj môžeme. Pokiaľ sa budeme pomaličky posúvať dopredu, svoje ciele dosiahneme.

Predtým, než sme začali navštevovať program Al-Anon, naliehavosť bola podstatnou súčasťou nášho života. Mysleli sme, že sami musíme vyriešiť všetky problémy ľudí okolo nás. Takto sme chceli všetko kontrolovať. Takto náš život za niečo stál. No čím rýchlejšie sme postupovali, tým viac sa nám veci vymykali spod kontroly.

Potom sme počuli slogan: Nekomplikuj to. Okamžite sme pocítili úľavu, začali sme spomaľovať. Pýtali sme sa samých seba: Čo musím urobiť hneď? Nie neskôr, nie zajtra!“ Potom sme to urobili. Aby sme veci ešte zjednodušili, začali sme si naše ciele zapisovať na papier podľa priorít. Začali sme s vecami, ktoré boli na zozname celkom hore a pomaly sme sa posúvali dopredu. Čokoľvek sme nestihli urobiť v ten istý deň, nechali sme si na zajtra pripomínajúc si, že veci nemáme komplikovať. Zrazu sa z našich životov začala naliehavosť vytrácať.

Začali sme si uvedomovať, že už viac nemusíme riešiť problémy všetkých ľudí okolo nás preto, aby sme si ich získali. Keď sme sa toho vzdali, získali sme ešte väčšiu slobodu k tomu, aby sme sa zamerali na seba. Vtedy sme si začali vážiť každý okamih, v ktorom sme sa práve nachádzali, pretože sa veľmi rýchlo pominul. Nikdy nebudeme môcť vrátiť späť dnešný deň, tak prečo sa z neho v pokoji netešiť? Nekomplikuj to.

Tento slogan dokáže naše problémy a úlohy sformovať do znesiteľnej veľkosti. Pripomína nám, že Boh nám nedáva viac, než to, čo dokážeme uniesť. Pokiaľ sa dokážeme pomaly posúvať dopredu, môžeme urobiť všetko, čo potrebujeme urobiť dnes. Zvyšok môžeme nechať v Jeho rukách.

F. M. M.