Služba

Zmena je …

 • Väčšinu svojho života som pristupovala k zmene s veľkým strachom.
 • Pred prvým stretnutím (Al-Anon) som si myslela, že mojou zodpovednosťou je zmeniť alkoholika a vyriešiť všetky naše problémy.
 • Keď sa môj život stal neovládateľným a bola som na okraji šialenstva, prišla som do Al-Anon a otvorili sa mi dvere s možnosťou pre zmenu.
 • Prvýkrát, keď som prišla na stretnutie Al-Anon, zažila som zmenu – zmenu postoja.
 • Pretože mi môj sponzor pomohol pri uplatňovaní krokov a uverila som v Boha tak, ako ho chápem, zmenila som sa.
 • Poznanie, že som dieťa milujúceho Boha, je duchovným prebudením, ktoré zahŕňa všetky zmeny, čo sa objavili pri mojom uzdravení.
 • Skutočná zmena sa začala dôkladným uplatňovaním kroku štyri a poznaním, že požiadavke programu nemám nikdy povedať nie.
 • Zapojenie do služby mi poskytlo inú cestu k uzdraveniu; cestu, ktorá mi ponúkla nekonečné možnosti rastu a zmien.
 • Pomohli ste mi zmeniť moje postoje k láske …
 • Dnes milujem zmenu – zdravú zmenu.
 • Viem, že keby v mojom živote nebola choroba alkoholizmu, nebola by som ochotná zmeniť sa.

Myšlienky o zmene, ktoré zazneli na Svetovej konferencii v r. 2003 …