Starostlivosť o seba

Sebaskúmanie

“Skôr, ako môžem naplniť poháre iných, musím neustále plniť svoj vlastný džbán”

Nedávno mi moja dospelá dcéra povedala, že sa o seba príliš starám a stávam sa sebecká a sústredená na seba. Moja prvá reakcia bola obrana. Napriek tomu som sa pokúsila o sebaskúmanie, aby som zistila, či kritika mojej dcéry bola oprávnená.

Zistila som, že ak sa chcem postarať alebo pomôcť niekomu inému, musím sa postarať sama o seba. Ak pozorne kontrolujem svoje motívy a potom si vyberiem to, čo je pre mňa najlepšie, bude to najlepšie aj pre ostatných.

Robiť viac a dávať viac sa mi raz zdalo vznešené, ale tvrdá skúsenosť ma naučila, že sebaobetovanie za hranice toho, čo je dobré pre mňa, je nie len sebadeštruktívne, ale zároveň to škodí aj iným. Nie je to ani vznešené; je to choré a nezodpovedné.

Nikto z nás nemôže dať niekomu niečo, čo nemá. Nemôžem ti dať peniaze, pomaranče alebo lak na nechty, ak ich nemám. Takisto ti nemôžem dať energiu, lásku, pokoj, prijatie, starostlivosť, uistenie, utvrdenie, empatiu, súcit, schválenie alebo povzbudenie, ak to nemám.

Skôr, ako môžem naplniť poháre iných, musím neustále plniť svoj vlastný džbán. Ak to zanedbám, nakoniec bude celkom prázdny a bezcenný. Ak nezodpovedne a sebadeštruktívne zanedbávam svoje vlastné potreby, nielen že budem neužitočná, ale takisto budem biedna, parazitná a stanem sa pre iných bremenom, čo pre nich bude dvojnásobne škodlivé.

Priala by som si, aby som mohla preniesť všetko, čo som sa naučila, na svoju dcéru, ale to sa nedá. Ona musí ísť vlastnou cestou. Prajem si, aby Boh obmäkčil jej cestu a takisto cestu mojich synov.

Elizabeth M., Mississippi

Otázky:

  1. Čo pre mňa znamená výraz sebecký program?
  2. Prečo je konať viac a dávať viac sebadeštruktívne?
  3. Ako sebaobetovanie ohraničilo môj život?
  4. Kde končí sebectvo a začína starostlivosť o seba?
  5. Ako zanedbávanie vlastných potrieb vyúsťuje do stavu núdze a parazitovania?