Takže ty miluješ alkoholika

Prvá vec, ktorú potrebuješ uznať, ktorej potrebuješ uveriť a prijať ju ako skutočnosť je to, že alkoholici sú skutočne chorí ľudia a že táto ich choroba ovplyvňuje všetkých tých, ktorí sú im blízki. Zdravotnícke spoločnosti a ďalšie uznávané autority po celom svete hovoria, že alkoholici trpia chorobou, nad ktorou nemajú nijakú kontrolu. Alkoholizmus nie je zapríčinený slabou vôľou, nemorálnosťou, ani túžbou ubližovať iným.

Vedecké výskumy predefinovali staré názory založené na poverách, nevedomosti a predsudkoch. Úspešnosť tohto prístupu je dokázaná silným dôkazom mnohých tisícov ľudí, ktorí sa zotavujú v programoch Anonymní alkoholici, Al-Anon a Alateen.

Ak prijmeme myšlienku, že alkoholizmus je choroba, z ktorej môžu nájsť východisko tí, ktorí majú problém s pitím, aj ich blízki, potom si uvedomíme, že neexistuje dôvod, aby sme sa za alkoholizmus hanbili, ani aby sme sa ho báli.

Nauč sa fakty

Vyčisti si svoju myseľ od všetkého, o čom si myslíš, že o alkoholizme vieš a potom sa o tejto chorobe čo najviac nauč. Čítaj si všetky dostupné materiály. Mnohé z nich nájdeš na internete. Návšteva otvorených stretnutí Anonymných alkoholikov ti poskytne informácie o alkoholizme od samotných zotavujúcich sa alkoholikov. Tieto otvorené stretnutia môže navštíviť ktokoľvek, kto sa zaujíma o túto problematiku.

Hľadaj pomoc už teraz

Nečakaj na to, že vyhľadáš pomoc neskôr. Ktokoľvek, kto trpí v dôsledku účinkov pitia iného človeka, čelí neustálemu emocionálnemu vypätiu a tlakom a potrebuje pomoc. Úľavu, pochopenie, podporu a srdečnú pomoc nájdeš v Rodinných skupinách Al-Anon. Tu sa naučíš „znova žiť“.

Rodinné skupiny Al-Anon tvoria manželky, manželia, rodičia, partneri, deti a iní príbuzní a priatelia alkoholikov. Títo ľudia majú súcit, informácie a z vlastnej skúsenosti poznajú problémy, ktoré máš aj ty, pretože aj oni ich zažili a zažívajú. Neobávaj sa ísť na takéto stretnutie preto, že ťa tam nikto nepozná. Je tam vítaný každý, koho život je ovplyvnený pitím iného človeka.

Pred a po stretnutí sa porozprávaj s prítomnými o svojich ťažkostiach. Takýto rozhovor s ľuďmi, ktorí majú podobné problémy, ti pomôže prijať to, že alkoholizmus je naozaj choroba a nie hriech, či slabosť. Toto poznanie ti môže pomôcť v tom, aby si sa začal zotavovať aj ty sám.

Čo je dôležité vedieť

Ak tvoj blízky alkoholik aktívne pije, je veľmi dôležité naučiť sa to, čo máš a čo nemáš robiť. Rovnako dôležité je nahradiť toto staré správanie novým prístupom.

  • Nesprávaj sa k alkoholikovi ako k decku; ber do úvahy skutočnosť, že trpí v dôsledku choroby, akou je každá iná nemoc.
  • Pravidelne navštevuj stretnutia Al-Anon; nájdi si skupinu, kde sa budeš cítiť naozaj dobre.
  • Nekontroluj množstvo vypitého alkoholu, nehľadaj ukryté fľaše a nevylievaj ich.
  • Pomoc môžeš vyhľadať aj medzi jednotlivými stretnutiami Al-Anon a to tým, že niekomu zo skupiny zavoláš alebo si budeš čítať literatúru Al-Anon.
  • Nepripomínaj alkoholikovi jeho pitie. Nikdy sa s ním nehádaj, keď je pod vplyvom alkoholu.
  • Pamätaj, že alkoholizmus nemôžeme kontrolovať, nemôžeme ho zapríčiniť, ani vyliečiť.
  • Nedávaj alkoholikovi prednášky, nekarhaj ho a nehádaj sa s ním.
  • Skôr, ako sa rozhodneš, či budeš alebo nebudeš navštevovať stretnutia Al-Anon, zúčastni sa ich aspoň šesťkrát.

Všetky tieto odporúčania, ktoré vychádzajú zo skúseností mnohých členov Al-Anon, ti môžu pomôcť v tom, aby si sa cítil lepšie. Alkoholici trpia takými pocitmi viny, aké si nealkoholik nedokáže ani predstaviť. Je zbytočné pripomínať im ich zlyhania, zanedbávanie rodiny a priateľov a ostatné spoločenské omyly. Toto situáciu iba zhoršuje. Rovnako zbytočné sú výčitky typu „keby si ma miloval, tak by si …“. Alkoholizmus je vo svojej podstate kompulzívny (nutkavý) a nedá sa ovládať pomocou silnej vôle. Zbytočné sú aj sľuby, chlácholenie, argumenty a hrozby. Nevyhrážaj sa, ak nie si pripravený svoju hrozbu splniť. Nebuď nepriateľský a nesprávaj sa pohŕdavo. Takýto prístup nijakú chorobu nevylieči a je celkom nevhodný.

Niekedy môže alkoholika presvedčiť o potrebe vyhľadania pomoci nejaká kríza – napr. strata zamestnania, úraz, či uväznenie. Rozmaznávanie a prílišné ochraňovanie v takom čase nepomôže. Pre zotavenie môže byť takáto kríza nevyhnutná.

Nesnaž sa takejto kríze predísť – neplať účty a neospravedlňuj alkoholika pred šéfom. Práve takéto napätie, ktoré sa snažíš uľahčiť, môže byť potrebné preto, aby si alkoholik uvedomil vážnosť svojej situácie.

Ak alkoholik požiada o pomoc

Často prvý signál alkoholikovej túžby prestať piť prichádza na konci obdobia zúfalstva a beznádeje. Môže nastať počas trýznivých výčitiek„po opici“ alebo po nejakej kríze. Vtedy tvoje vedomosti o alkoholizme a postoje nadobudnuté v Al-Anon naozaj pomôžu. Na zúfalú otázku: „Čo mám robiť?“ jednoducho odpovedaj, že pomoc naozaj existuje. Ak sa bude pýtať ďalej, môžeš konkrétne porozprávať o skupinách AA a o ďalších zdrojoch pomoci.

No pamätaj, že takýto výsledok sa nemusí dostaviť a že k takejto situácii nikdy nemusí dôjsť. Alkoholik musí byť na pomoc pripravený predtým, než sa mu dá pomôcť. Netrvaj na tom, že dotyčný sa musí označovať za alkoholika. Aj veta „možno, že mám trochu problém s pitím“ môže znamenať, že alkoholik naozaj vie, že potrebuje pomoc.

Keď je jasné, že naozaj pomoc chce, ďalším krokom môže byť rozhovor s iným členom AA – no o to ho nežiadaj ty, nech o to požiada alkoholik sám. Nech to naberie akýkoľvek smer, rozhodnutie musí byť alkoholikovo – treba veľmi dobre rozumieť tomu, že tento prvý krok sa rozhodol urobiť naozaj slobodne.

V tomto čase si môžeš pomôcť tým, že zostaneš v úzkom kontakte s členmi Al-Anon. Al-Anon ti môže pomáhať naďalej bez ohľadu na to, či alkoholik nakoniec prestane piť alebo nie.

Cesta späť

Pre alkoholikov, ktorí sa chopia programu AA, môže byť čas nápravy veľmi zložitý. Neustále maj na mysli: „Pomaly a pokojne“. Nečakaj okamžité a úplné uzdravenie alkoholika, ani rodiny. Trvalo veľmi dlho, kým sa choroba alkoholizmu rozvinula. Rovnako dlhý je aj proces zotavovania. Môže dochádzať k obdobiam „suchého pitia“, emocionálneho napätia, čo nemá nič spoločné s pitím samotným. Buď trpezlivý. V takýchto obdobiach si môžeš myslieť, že je to ešte horšie ako v čase, keď aktívne pil, no nie je to tak. Trpezlivosť a tolerancia ti pomôže tieto ťažké obdobia prekonať.

Jedným z príznakom zotavovania sa z alkoholizmu môže byť extrémna únava, trvajúca rok aj viac potom, čo alkoholik prestane piť. Nesnaž sa nič robiť nasilu. Plánuj si svoje vlastné aktivity a naďalej pokračuj v návšteve stretnutí Al-Anon. Nesnaž sa alkoholika prehnane chrániť. Zotavujúci sa alkoholici

sa potrebujú naučiť žiť vo svete, kde sa podáva alkohol a musia zodpovedať sami za seba.

Chráň sa pred pocitmi žiarlivosti či zatrpknutosti v súvislosti so zvoleným spôsobom zotavovania. Mnohí alkoholici potrebujú navštevovať stretnutia AA každý deň. Nezabudni, že sa liečia z choroby. Buď vďačný, ak alkoholik hľadá zotavovanie, aj keď to znamená, že musí byť preč z domu, pretože prijíma pomoc.

Keď sa alkoholik zbaví starých kamarátov, s ktorými pil, keď sa zbaví starých zvykov a toho, čo ho prenasledovalo, bude mať priestor pre iné veci, ktoré ho začnú nadchýnať, vrátane AA. Povzbudzuj ho v tejto zmene. Keď začneš v Al-Anon nachádzať zaujímavé aktivity pre seba, pomôže ti to, aby si sa prestal sústreďovať na alkoholika a staneš sa zodpovedným za svoje vlastné šťastie. Obaja budete na ceste k novému životu, no každý to bude robiť podľa seba.

Každému sa môže stať, že skĺzne späť k starému správaniu. Neber to príliš vážne. Ver tomu, že bol položené pevný základ pre zotavovanie. Ak vnímaš, že niektorý z vás urobil chybu, poučte sa z nich a zabudnite na ne. Vzdajte sa sklamaní a nezdarov a kráčajte vpred! Tá cesta nie je vždy ľahká, no môže byť plná bohatých odmien. Z účinkov alkoholizmu sa dá zotaviť a Al-Anon v tom môže pomôcť.