Tri pohľady na Al-Anon

Úspech Al-Anon nie je len fenomenálny, ale je to tá najväčšia vec, ktorá sa udiala od založenia AA (Anonymných alkoholikov). Čo sa týka rastu tohto spoločenstva, presiahli ste všetko, čo sa stalo v AA v jeho začiatkoch. Všetci dobre vieme, že je to preto, lebo vaším zámerom bolo naplniť to obrovské vákuum, ktoré tak dlho existovalo v rodinných vzťahoch. Veľmi dlho sme sa všetci divili, prečo sa neobnovil čas „medových týždňov“. Manželke sme povedali: „AA je úžasné. Príď na naše stretnutia a načerpaj, koľko budeš chcieť. Dokonca nám budeš môcť uvariť kávu, kým sa budeš hriať pri duchovnom ohni AA.“ Je dobré, že toto všetko je už minulosťou. Začínate veľmi rýchlo a účinne napĺňať to hrozné prázdno, ktoré tak dlho existovalo a toto ovplyvňuje polovicu našich členov v tomto úzkom rodinnom vzťahu. Samozrejme, že vzťahy v rodine sú tie najťažšie, pretože sú najviac zdeformované.

(Úryvok z prejavu Billa W., spoluzakladateľa AA, na Prvej svetovej konferencii Rodinných skupín Al-Anon v apríli 1961)

Alkoholik hovorí svojej rodine:

Som alkoholik. Potrebujem vašu pomoc. Nedávajte mi prednášky, neobviňujte ma a nekarhajte ma. Keby som mal tuberkulózu alebo cukrovku, neboli by ste na mňa nahnevaní. Aj alkoholizmus je choroba. Nevylievajte alkohol do umývadla. Je to len mrhanie peniazmi, pretože ak chcem, tak si ho vždy viem zabezpečiť. Nedovoľte mi vyvolať vo vás hnev. Ak na mňa budete slovne alebo fyzicky útočiť, len ma tým utvrdíte v tom, že môj hrozný názor na mňa je správny. Už sa aj tak dosť nenávidím. Nedovoľte, aby vás vaša láska a úzkosť viedli k tomu, že budete namiesto mňa robiť to, čo mám robiť ja sám. Ak na seba prevezmete zodpovednosť za moje povinnosti, budem to vnímať ako svoje trvalé zlyhanie. Narastie u mňa pocit viny a vy budete voči mne zatrpknutí. Neberte vážne moje sľuby. Sľúbim vám všetko možné, len aby ste ma nechali na pokoji. No prirodzenosť mojej choroby mi bráni v tom, aby som svoje sľuby dodržal, hoci keď ich sľubujem, myslím to vážne. Zbytočne sa mi nevyhrážajte. Ak sa niečím vyhrážate, potom to aj urobte. Neverte ničomu, čo vám hovorím. Môže to byť lož. Jedným z príznakov mojej choroby je popieranie skutočnosti. Okrem toho existuje oveľa väčšia pravdepodobnosť, že prestanem rešpektovať tých, ktorých viem ľahko oklamať. Nedovoľte mi, aby som vás nejakým spôsobom využíval. Láska bez rozmeru spravodlivosti dlho nevydrží. Nekryte ma a nijakým spôsobom ma nešetrite pred dôsledkami môjho pitia. Neklamte kvôli mne, neplaťte moje účty, neplňte záväzky namiesto mňa. Môže to odvrátiť alebo zmenšiť krízu, ktorá by ma donútila vyhľadať pomoc. Naďalej môžem popierať, že mám problém s pitím, pokiaľ mi budete automaticky poskytovať únik pred dôsledkami môjho pitia. A hlavne sa naučte všetko, čo môžete o alkoholizme a o tom, aká je vaša úloha vo vzťahu voči mne. Navštevujte otvorené stretnutia AA. Pravidelne navštevujte stretnutia Al-Anon, čítajte si literatúru a buďte v kontakte s členmi Al-Anon. Sú to ľudia, ktorí vám môžu pomôcť vnímať celú situáciu oveľa jasnejšie.

Mám vás rád,
Váš alkoholik

(Z materiálu v Príručke pre rodinu alkoholika, Ústredie Rodinných skupín Al-Anon, New York)

Otvorte druhé dvere

Vpustite rodinu pod prístrešok, ktorý ponúka Al-Anon, aj keď sa alkoholik ešte stále drží fľaše. Poskytne vám to skúseného spojenca.

Dospel som k presvedčeniu, že „rodinu nechať na neskôr“ je jedným z najväčších hriechov zanedbania, ktorú môže urobiť človek uplatňujúci Dvanásty krok. Alkoholik, ktorý má rodinu, ju používa k zdôvodňovaniu a vyhýbaniu sa skutočnému problému. Veľa z alkoholikovho správania môžeme chápať ako obranu proti rodinnému vyslovenému alebo nevyslovenému nesúhlasu. Alkoholikovo konfliktné, agresívne a zneužívajúce správanie je skutočne obranou voči skutočnému alebo domnelému nesúhlasu. So súhlasom alkoholika alebo možno aj na jeho žiadosť urobíte návštevu Dvanásteho kroku. Alkoholik ešte stále všetko popiera, zdôvodňuje problém a útočí na rodinu tak presvedčivo, že takmer uveríte tomu, čo hovorí. Ale nechoďte preč s tým, že poviete, že sa vrátite, keď bude alkoholik pripravený. Urobte niečo, aby jeho boj, zdôvodňovanie a popieranie ustúpilo. Hovorte s jeho rodinou a ponúknite im pomoc pre nich. Ste tam v dobrom čase, v čase, kedy konflikt na chvíľu vyplával na povrch. Zajtra, a možno na celé ďalšie dlhé mesiace, sa znova potopí, ak rodinu necháte tak. Každý sa vráti späť k svojim starým chaotickým spôsobom s nádejou, že sa stane to najlepšie a so strachom vyvolať rozkol. Pomoc, ktorú im môžete ponúknuť, je Al-Anon. Al-Anon je hlavne pre rodinu alkoholika. Nenapadá ma nijaký iný istejší spôsob na skrátenie času pre vlastné a skutočné priznanie alkoholika, že potrebuje AA, než je naštartovanie zotavovania rodiny v Al-Anon. V Al-Anon sa rodina môže naučiť veci, ktoré sú naozaj užitočné pre nich a pre alkoholika, bez ohľadu na to, či pije alebo nie. Keď trochu nadobudnú odstup a získajú lepší pohľad na vec, získajú späť niečo zo svojho duševného zdravia. Tým, že sami začnú uplatňovať Dvanásť krokov, ich život získa opäť cenu. Tam, kde boli len mučivé pochybnosti, strach, hnev a vina, sa objaví svetlo, pokoj a vyrovnanosť. Čo naozaj ponúkate? Všeobecné informácie o Al-Anon a osobný kontakt. Tiež im môžete dať kontakt na webovú stránku www.alanonslovensko.org. Teraz chcem zájsť ešte trochu ďalej. Vnímam to tak, že akákoľvek informácia o AA podaná alkoholikovi, ktorý na to nie je pripravený, môže v skutočnosti jeho zotavovanie ešte oddialiť – ak táto informácia nie je sprevádzaná konštruktívnymi krokmi jeho rodiny. Uvediem príklad: Rozrušená manželka zatelefonuje na číslo AA alebo si poznačí miesto stretnutia skupiny. Túto informáciu dá svojmu manželovi. On súhlasí, že tam pôjde a skúsi to. Ide, a možno s ním ide aj jeho manželka. No on má pocit, že ho k tomu donútila a vo svojom vnútri sa búri. Teraz môže vyhlásiť: „Išiel som do AA, ale nefungovalo to!“ V skutočnosti teraz obidvaja môžu povedať, že vyskúšali všetko, ale nič nefungovalo. Môže uplynúť veľmi veľa času, kým sa podujmú vyskúšať AA znovu. Keby táto žena našla informáciu o Al-Anon namiesto o AA, možno by požiadala Al-Anon o informácie o AA pre svojho manžela. Tam by jej vysvetlili, že jej prosba o pomoc sa týka jej samej, hoci si to sama neuvedomuje. Nevie, čo vlastne potrebuje vedieť. Ľudia v Al-Anon vedia o niektorých veciach, ktoré naozaj potrebuje, akými je napr. prestať sa usilovať o manipulovanie s alkoholikom, dokonca aj v súvislosti s AA.

Ak sa stretnete s alkoholikom, ktorý je pripravený, samozrejme to využite, no nezabudnite hneď začať pracovať aj s rodinou. Ak príde na stretnutie prvýkrát a jeho manželka príde s ním, dozrite, aby sa s ňou osobne niekto porozprával a aby nebola len jeho „príveskom“. Niekto by jej mal povedať o tom, ako ju ovplyvnilo pitie jej manžela a že potrebuje Al-Anon. Ak príde alkoholik na stretnutie sám, snažte sa, aby niekto z Al-Anon okamžite začal pracovať s jeho rodinou. Aj keď sa zdá, že nikto v rodine na to nie je pripravený, nezanedbajte ich a hovorte im o Al-Anon. Rodina to môže teraz popierať a odmietať, no neskôr si na to môže spomenúť, keď sa dostane do štádia skutočného zúfalstva, keď padne na dno. Aj rodina trpí pocitmi hanby, nedostatočnosti a viny, čo spôsobuje, že je pre ňu ťažké priznať, že člen ich rodiny je alkoholik a že je chorý. Keď to priznajú, niekedy uplynú roky, kým to dokáže priznať aj alkoholik sám. V tomto medzičase je pre nich oveľa ľahšie, ak si dokážu priznať to, že oni sami potrebujú pomoc a že sú nad alkoholizmom bezmocní.

Hovorím vám: „Robte prácu Dvanásteho kroku s rodinou, namiesto toho, aby ste to robili s alkoholikom, a ak sa s nimi o niečom budete rozprávať, máte hovoriť o Al-Anon?“ Presne toto hovorím.

(Výňatok z článku z časopisu Grapevine, január 1969)

Slogany Al-Anon

Pusti to a pusti k tomu Boha – Nikto nemá dosť múdrosti a sily, aby zvládol všetko, čo sa mu v živote prihodí. Keď si zmätený a frustrovaný kvôli svojim problémom, pusti k tomu Boha. Dovoľ, aby Vyššia moc prinavrátila do tvojho života poriadok a pokoj. Naozaj to funguje.

Ži a nechaj žiť – Maj pre svoj život zámer a ži ho naplno – svojím vlastným tempom. Objavuj svoje nedostatky a postupne ich odstraňuj. Teš sa zo života bez ohľadu na to, čo sa stane. Nech iní robia to isté. Vyhýbaj sa kritike a zasahovaniu do vecí druhých.

Rozmýšľaj – Vyhradiť si čas na rozmýšľanie a analyzovanie nám môže zabrániť v mnohých chybách a problémoch, ktoré sú dôsledkom impulzívnych rečí a činov.

To najdôležitejšie najprv – Roztrieď si veci a zisti, čo je naozaj to dôležité a potom sa tomu venuj najprv. Toto ti pomôže udržať si poriadok a napredovanie, pretože nedôležité veci ťa nebudú vyrušovať a miasť.

Pomaly a pokojne – Dosiahneme viac, keď ku každej situácii pristupujeme s kľudom. Naši starí otcovia to hovorievali takto: Čím väčší chvat, tým nižšia rýchlosť.