Vďačnosť

Telefonát mladého múdreho kňaza

V roku 1967, keď som už 17 rokov žila v zmätku, potlačovanom hneve, rozhorčení a znepokojení kvôli nekontrolovateľnému pitiu môjho manžela, som sa konečne porozprávala s kňazom. Očakávala som, že kňaz bude s manželom hovoriť o tom, aby sa polepšil. Kňaz len na kus papiera napísal nejaké telefónne číslo a povedal mi, aby som išla domov a zavolala tam. Jeho nechápavosť ma tak sklamala, že som nikam nezavolala a to číslo som odhodila. No o dva mesiace neskôr sa veci zhoršili do takej miery, že som bola nútená znovu sa vrátiť ku kňazovi.

Tento múdry mladý muž niekomu zatelefonoval, aby za nami hneď prišiel. Toto bol začiatok zvyšku môjho života – života, ktorý žijem dnes. Teraz dokážem robiť zložité rozhodnutia a dokážem s nimi žiť. Umožňujem ľuďom, hlavne tým, čo sú mi najbližšie, aby robili vlastné chyby v nádeji, že im budú na úžitok tak, ako boli mne. Stala som sa osobou, ktorej by mohol zavolať ten kňaz, aby pomohol ostatným ľuďom, ktorí majú rovnaký problém ako ja.

Zázrak je, že skupiny Al-Anon ešte pred 36 rokmi nijakí profesionáli nepoznali. Hoci boli v mojej farnosti traja kňazi, z milosti Vyššej moci som mohla zavolať práve tomu, ktorý ma dokázal správne usmerniť. Navždy budem za to vďačná.

Doreen M., Australia

Sama si to pripomínam

Keď som po prvýkrát prišla na Al-Anon, bolo to preto, lebo som sa chcela naučiť, ako zabrániť alkoholikovi v pití. Videla som, čo alkohol s jeho mladým životom robí a nemohla som sa na to pozerať.

Zistila som, že v Al-Anon nenájdem odpoveď na to, ako mu zabrániť v pití, pretože jeho pitie nie je mojou vecou. Táto odpoveď sa mi absolútne nepáčila.

Keď som už chvíľu chodila do Al-Anon, hoci alkoholik ešte stále pil, uvedomila som si, že môj život je príjemnejší a pokojnejší. Prestala som jeho pitie považovať za svoju záležitosť a začala som sa zaujímať o svoju duševnú pohodu, čo som už dávno nerobila.

Na Al-Anon som chodila už viac ako päť rokov a veľa som sa naučila. Naučila som sa, že je celkom v poriadku nahnevať sa, prejaviť svoje pocity, mýliť sa, starať sa o seba a je tiež v poriadku priznať, že som dôležitá. Naučila som sa, že mám Vyššiu moc, ktorá má kontrolu nad každou situáciou a ja to robiť nemusím. Keď niečo nechcem robiť, naučila som sa povedať nie. Môžem sa vzdať domácich prác na jeden alebo dva dni a svet sa napriek tomu neprestane krútiť – a naučila som sa, že som nepodmienečne milovaná.

Aj po piatich rokoch v Al-Anon a v snahe uplatňovať svoj program som občas znechutená. Alkoholik v mojom živote ešte stále pije, aj keď väčšina členov mojej skupiny hovorí o alkoholikoch, ktorí nepijú. Vtedy si musím pripomínať, že toto je môj program. Al-Anon mi vrátil môj život, moju radosť a môj vzťah s Vyššou mocou a  za to som veľmi vďačná.

BST, Severná Karolína

Dnes sa teším zo života

Predtým, ako som začala chodiť na Al-Anon, by som vám nedokázala hovoriť o nádhernom západe slnka, ktorý som zažila včera večer. Nikdy by som vám nebola schopná povedať o tom, že dnes ráno bola nádherne modrá obloha. Povedala by som vám, že mám len synov a nie dcéry a že ešte aj moje vnúča je chlapec. Dnes vám môžem povedať, aká som šťastná, že som matkou troch nádherných synov a že mám trojročného vnúčika.

Predtým, ako som začala chodiť na Al-Anon, by som vám povedala, že nemám čas na svojpomocné skupinky. Bola som veľmi zaneprázdnenou matkou, ktorá udržiavala svoju rodinu pohromade. Dnes rozmýšľam o tom, aký by bol môj život bez Al-Anon prázdny.

Predtým, ako som začala chodiť na Al-Anon, by som vám povedala, aká som nešťastná, že som jedináčik. Dnes vám poviem, že som bola veľmi rozmaznané a milované dieťa. Predtým, ako som začala chodiť na Al-Anon, by som vám povedala, že alkoholizmus ani závislosť v našej rodine neexistujú. Povedala by som to preto, lebo som tomu verila a chcela som, aby to bola pravda. Nemyslela som na také veci ako je popieranie alebo prijatie.

Predtým, ako som začala chodiť na Al-Anon, by som vám povedala, že môj manžel je hudobník, ktorý pracuje len na čiastočný úväzok. Dnes vám poviem, že môj manžel je gitarista a spevák v miestnej populárnej skupine už viac ako 10 rokov. Väčšinu času, čo sme spolu, mal dve zamestnania.

Predtým, ako som začala chodiť na Al-Anon, by som vám povedala, že som bola uprostred prázdnoty a životnej krízy. Dnes vám poviem ako veľmi si užívam života, keď sú už deti preč z domu. Môžem hovoriť o tom, ako veľmi si vychutnávam večery doma buď sama s knihou alebo pred televízorom spolu s mojim manželom.

Bonnie D., Kentucky

Alkoholizmus jednoducho existuje!

Prešlo veľa rokov, kedy som si kládla otázku: „Prečo? Prečo pije? Prečo je všetko také hrozné?“ Nejakým spôsobom sa mi podarilo nájsť dvere Al-Anon a naučila som sa, že už viac si takéto otázky nemusím dávať. Alkoholizmus jednoducho existuje! Aké je to úžasné počúvať skúsenosti, silu a nádej iných členov a vedieť, že alkoholizmus nemôžem spôsobiť, kontrolovať ani vyliečiť! Môj život sa zmenil k lepšiemu. Samozrejme sú obdobia, keď veci nejdú tak, akoby som chcela. Niekedy dokonca prežívam sebaľútosť.

Prečo som našla Al-Anon? Nemusím sa pýtať prečo. Môžem byť človekom oveľa viac, ak budem uplatňovať tento program. Môžem sa snažiť splatiť môj dlh vďačnosti tým, že budem k dispozícii trpiacemu nováčikovi.

Tým, že sa pýtam „prečo“, privádzam samú seba do chaosu. Služba a láska k iným ľuďom a k sebe mi poskytujú vyrovnanosť.

Janice B., Oregon

Znovuzískanie zázraku

Keď som prišla na svoje prvé stretnutie Al-Anon, bola som plná obáv a cítila som sa ako stratené a osamelé malé dievčatko, ktoré našlo svoj domov. Za mnohé roky, keď som žila s aktívnym alkoholizmom som sa bez toho, aby som si to uvedomovala, vzdala môjho láskyplného, starostlivého, dôverujúceho a radostného ducha, s ktorým som vyrastala. Odkedy som prišla do Al-Anon, osvojila som si liečebný proces, o ktorom hovoria kroky, tradície, o ktorom sa hovorí na stretnutiach a takisto aj cez môjho sponzora. Prišla som, aby som znovu získala zázrak prežívania každého okamihu v mojom živote.

Dnes, keď uplatňujem svoj program podľa mojich najlepších schopností, prežívam vďačnosť, ktorá ma celkom napĺňa – ako to hovorí môj malý synovec – „od mojich vlasov až po palce na nohách“! Vďaka, Al-Anon za to, že si mi ukázal, ako si obnoviť lásku, dôveru, vieru a radosť, ktoré som ako dieťa poznala. Viem, že toto je to, čo vždy pre mňa chcela moja vyššia moc – deň po dni.

Angela S., Oklahoma